Mobile menu button

Túllépés

HU ISSN 2064-7700
Az AQUILA katolikus közösség negyedévi folyóirata

A kizárólagos materiális gondolkodáson túllépve: lelkiség, spirituális kultúra – filozófiai, teológiai, pszichológiai, szociológiai, művészeti és egyéb tudományos megközelítésben.

2018 / I
 • Örökké élni?
  Lelki és testi síkon megközelített kérdések, elemzések, válaszok. Mi értelme lenne a földön 1000 évig élni? Milyen anomáliákhoz vezetne? Készen áll-e erre az emberiség, mely már ma is erősen kettészakadt az életszínvonalt tekintve? Mik lehetnek a génmanipuláció veszélyei? A testi életkor megnövelése hogyan hathat a lelki egzisztenciára? Milyen hipotézisek merülhetnek még fel az ember fejlődését illetően?
 • A teljes megsemmisülésig
  “… Prohászka gondolatait ezért most rávetítem az egyházra, azt kiemelve, hogy ha az egyház az eucharisztia valóságának mély megélésére koncentrálna, abból miként újulhatna meg, válhatna élőbbé, hatékonyabbá és biztosíthatná fennmaradását a jövőben, illetve teljesíthetné feladatát a jelenben.”
 • Nagy magyar népnevelők a kommunista idők előtt: Mindszenty József és Márton Áron
  “Két kolosszus a magyar nép történelmében. Mindketten hihetetlen életerejű, fáradhatatlanul kitartó, karizmatikus személyiségek. Mindkettő hajlíthatatlan volt katolikus hitében és értékeiben…”
 • Gondolatok a hazugságról és a világról
  Ennek a filozófiai fejtegetésnek a célja, hogy új megvilágításból, új megközelítésben vizsgálva a hazugságot jobban megértsük a világban való létünket. Az írás megmutatja, hogy a hazugság miért az antropológia és ontológia központi témája.
 • EMBER és ember!
  A nagybetűs ember nemességéről, amit jelenleg pusztítanak. “Ki az igazi EMBER, miért van, mi a célja, végső soron mivé lehetne? Mi határozza meg milyen az ember, kis- vagy nagybetűs lény lett-e belőle?” Az írás első része ezt a kérdést teszi fel, és sugallja az emberi érték nagyságát. A második rész filozófiai úton közelít ugyanehhez a kérdéshez.
2017 / III
 • Misztika és ikonfestészet
  “…Hasonlóképen, a misztikus hívő sem áll meg a felszíni, Krisztust külsőleg követő vallásos életnél, hanem annál mélyebbre hatol ‒ Isten élő ikonjává kíván lenni: ahol emberi jellemzője marginális jellegű, a főhelyet Isten foglalja el…”
 • In memoriam Roger Bacon
  “…A középkort – és minden más korszakot is – időről időre másképp ítéljük meg, vagy legalábbis más jelzőkkel jellemezzük. Mindettől függetlenül azonban létezik egy olyan „vonal”, amelyet azok az emberek alkotnak, akik Isten segítségével saját koruk kereteit túllépve sokkal messzebbre láttak. Meglátásom szerint ebbe tartozik Roger Bacon is….”
 • Isten és a lehetséges idegen lények vonzatai
  “…A társadalom szemléletének egészséges formálása a célom, mert nagyon sok tévképzet van, ugyanakkor egyre biztosabb, hogy nagyon aktuális lesz ezen dolgok rendbetétele… Ha kiderülne, hogy vannak más idegen élőlények, már az egyház kutatásaiból, elejtett konferencia szövegekből is látható: készen állnak a válasszal, és megnyugtatok mindenkit, az istenhit és Isten tudása erősebb talajon áll… a Katolikus Egyháznak ez a tény nem ártana, hanem még szerintem használna is…”
 • A világ természete
  “…Jelen írás egy újabb kísérlet arra, hogy a világot ismét más meg-közelítésből értsük meg. … Az alaptételem, amit alább magyarázni fogok, nem más, mint hogy a világ természete a bizonyíthatatlanság folyamatos lehetősége…”

Impresszum:

Kiadó:
AQUILA Civil Társaság, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3.

Felelős kiadó:
Varga Péterné / Pável Márta

Honlap:
www.aquilapart.hu

E-mail:
varga.marta@aqp.hu

Telefon:
+36 20 – 327-47-93

Nemzetközi azonosítószám:
HU ISSN 2064-7700

Bankszámlaszám:
UNI-CREDIT bank: 10918001-00000038-58540003

Fő- és felelős szerkesztő:
Varga Péterné / Pável Márta

Főszerkesztő helyettes:
Szeibert Márton

Főmunkatársak, szerkesztők/lektorok:
Bainé Varga Katalin, lektor
Horváth Olivér, grafika, egyéb munkák
Kis Enikő, lektor
Marton Janka, lektor, korrektor
Marton Krisztián, korrektor
Mészáros Gabriella, lektor, korrektor
Oroszi – Kuzmich Kinga, korrektor
Rizmayer Péter, lektor, korrektor
Rizmayerné Márkus Edit, lektor, korrektor

Minden lektor a saját szempontrendszere alapján átnézi az összes cikket.