Nem feltételen célom, hogy az embereket magunk ellen ugrasszam, habár azt hiszem, ezzel a nagy támogatottsággal ez is mindegy lenne. Mi most is láthatóvá tesszük a véleményünket, hogy az esetleg ránk szavazni akarók tudják, erről a témáról is, hogyan gondolkozunk. Mivel az alapszabályunkban benne van, hogy mi utcai tüntetésekben, programokban nem veszünk részt, mert nem az utcán szeretnénk politizálni, nem szeretnénk a vad indulatokat meglovagolni, ez messze áll tőlünk, sokkal elitebbeknek tartjuk magunkat attól, hogy utcán üvöltözzünk, ha bajunk van. (Itt ezen a tüntetésen viszonylag kulturált volt a jelenlevők viselkedése, de ez a ritkább.) Így utcán nem, de a honlapon találkozhatnak a véleményünkkel. Több pontban mutatom be a meglévő problémát. Mivel ehhez a tüntetéshez (most lényegtelen, kiknek a bujtogatása, kevergése van a háttérben, vagy kiknek nincs köze ehhez) részben csatlakoztak az egészségügyiek is, felmerül a kérdés: kinek van igaza, és miben. Mi hogyan látjuk? 1. Tanítás, oktatás körülményei A pénz soha nem elég, a korrupció mindenütt jelen van, kicsiben, nagyban egyaránt. A tárgyi feltételek hiánya, szervezetlenség, túl nagy „vízfejek” eltartása, mind komoly problémákat okoz. Az oktatás válságát a túlzott beleszólás csak növeli, és a központosítás negatív hatásai miatt egyre mélyül. Ha egy tanár nem választhatja meg, hogyan, mit tanítson, akkor ott már elkezdődnek a bajok. Milyen kificamodott „spártai” elvek azok, hogy minden nap tornásszanak a gyerekek, ha van terem, ha nincs, és a folyosón, vagy rossz időben is az udvaron van csak hely, nem érdekes, akkor is, mert mi, a hatalom így döntöttünk! Mi az, hogy 16 óráig kötelező ottmaradni, esetleg a szülő elkérheti a gyerekét délutánra? Ennek leginkább az a baja, hogy kötelező, még akkor is, ha ez inkább a csellengő gyerekek ellen van. Ne jussunk el addig, aki maga akarja nevelni a gyerekét, attól is úgy elveszik, mint egyes kibucokban! (Jelzem, az AQP megoldásai a honlapunkon a programunknál le vannak írva.) Agyon van bonyolítva az ellenőrzés, túlzott az adminisztráció. A tanfelügyeletet meg kell variálni, és az anyagot ésszerűen, a hatásfok növelése mellett csökkenteni kell. Az oktatás milyensége, tartalma, mélysége, eredményessége egyre csak süllyedőben van. Ma már lassan rendesen sem írni, sem olvasni nem tudnak a gyerekek. A tankönyvek siralmasak. Ha belekérdezünk a történelembe, irodalomba stb., hogy mit tudnak, többnyire csak a nagy fekete űr tátong. Egy 7.-es gyermeknél a korrepetálás során derül ki, nem tudja a szorzótáblát. Kinek jó ez? Nem volt mindig így, a régiek, akik 50 évvel ezelőtt konzervatívan, mindenféle gépek nélkül nevelődtek, tanítódtak, ma is tudnak! Ugyanis akkor voltak JÓ pedagógusok! 2. Pedagógusok milyensége Tisztelet a kb. 10% kivételnek. Hogy az előző sorokat folytassam, ma úgy tűnik, inkább pedagógiai munkavállalók vannak, mint jó, erre született pedagógusok. Régen voltak tanári példaképek, akikre ma is szeretettel emlékszünk, nem úgy a mai fiatalok, akik örülnek, ha már nem látják többet a tanárt. Ki a hibás? Meghatározó jellemű, és jól oktató pedagógusok kellenek. Ma ők alig vannak! Merem ezt írni, mert sok negatív példám van, és ráadásul magam is tanár vagyok. Két unokám most került gimnáziumba, így frissen végig szenvedtük az anti-pedagógiát. Sokszor kinyitották a bicskát a zsebemben, nagyon sok rosszindulattal is találkoztunk. Nagyon sok tanár üvölt, nem nevel, inkább visít, mint egy leölésre szánt malac. 8 év alatt, ha egy-egy jó pedagógus akadt, akkor elégedettek lehettünk. Egyik iskolában jó pár éve hittant tanítottam, amikor vártam, hogy vége legyen az órának, hogy én következzem. Kb. 20 percig hallgattam a tanár artikulált üvöltözését abban az osztályban, ahol utána én néma csendet és kellemes hangulatot teremtettem. Ki is a hibás? Unokáimmal, a tanítványaimmal beszélgetve döbbenetes dolgokat hallok, itt mernek a gyermekek őszinték lenni. A tanárok nagy része ma nem tud tanítani, pl. konkrét eset: a tanárnő egész órán háttal áll, és motyog a táblának, aki megszólal, annak kisegyest ad. Ez mi? Könyörgöm, ilyen unalomban én is beszélgetnék, az biztos. Majd ha a gyerekek zajonganak, hiszen senki se foglalkozik velük, akkor behozzák az iskolapszichológust, és az fejet mos a gyerekeknek mondván: nem szabad bántani szegény tanárt. Esküszöm, ez tragikomikus. Ezek az emberek tüntetnek? Állandóan a sírás, az elégedetlen nyafogás, ez nincs, az nincs, nem él meg stb. Már nem olyan alacsony a fizetésük. Mindig, folyamatosan elégedetlenkednek, s egy-egy szülői értekezlet csak pénztarhálással megy el. A gyerekek, a neveltek is ezt a rossz példát látják. Ez hova vezet? Milyen így a példaadás? Nagyon sok javítani való van a pedagógusok szakmai, oktatási, jellembeli viselkedési normáiban is. Miért van az, hogy a mi AQUILA Egyesületünk – ami már párt lett – 13 évig ingyen tanítva, mindig átjuttatta a bukottakat a vizsgákon? Miért van az, hogy heti 120 gyermek jött korrepetálásra, az összes környező iskolából? Elhihetik, ha egy egész német tagozatos osztály nálunk tanult, akkor nem a gyerekek voltak a hibásak! Naprakészek voltunk abból, hol, mennyire nem tudnak tanítani a tanárok. Követelés van, ok, de mit tesznek mellé? Mert amit ma látok, az harmatgyenge, azt én nem fizetném meg. 3. KLIK léte kell-e? A Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központot = Klik-et irányító Emberi Erőforrások Minisztériuma, Balogh Zoltán miniszter vezényletével megfelelően működik-e? Látható: NEM. A központosítás nem mindig hozza meg a gyümölcsét. Hogy jól működjön, ahhoz először is tiszta közélet, korrekt, nem korrupt emberek kellenek. Fontos a jó szervezés, átláthatóság, gyorsaság, átgondolt működtetés, és a gazdálkodás lényeget látó megszervezése. Ezekből nagyon sok minden hiányzik. A silány működést borítékolni lehetett volna. Balog Zoltán miniszter https://hu.wikipedia.org/wiki/Balog_Zolt%C3%A1n_(politikus) 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, 2012. május 14. óta az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A közoktatás átszervezésének keretében 2012. augusztus 31-én megalapította a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot. Innentől világos, hogy nem fogja kezdeményezni, sem lelkesedni nem fog azért, hogy megszűnjön a KLIK. Miért ragaszkodik a Kormány a hibás döntéseihez, pl. a vasárnapi zárva tartáshoz, a földkérdéshez, a KLIK-hez stb? Mi áll a háttérben, hiúság, butaság, vagy olyan háttér alkuk, amit el sem tudunk képzelni? Ez még egy darabig biztosan titok lesz. Már szinte biztosra mondható (mint az is, hogy Merkelnek menni kellene), hogy a KLIK egy túlburjánzott, nehézkes, rothadni készülő fekély az oktatás testében. Ha tanárokkal beszélünk, kiderül, olyan kevés a pénz – olyan rossz a gazdálkodás is, hogy helyenként a helyettesítő tanárt sem fizetik ki a túldagadó hatalommal bíró KLIK. Megjegyzem, úgy tudom, hogy eddig sem tették, hanem egymással beszélték meg, maguk között oldották meg, mert általánosan helyettesítésre nem fizetnek pénzt) 4. Balogh Miniszter polihisztorsága jó-e? Magam, mint volt egyesületi vezető személyesen is ismerem az Urat.[1] Csendes, kulturált embernek tűnt. Kimásoltam az életpályáját: https://hu.wikipedia.org/wiki/Balog_Zolt%C3%A1n_(politikus) Ki tud többet a Szovjetunióról? vetélkedő negyedik helyezettjeként Szocsiba utazhatott. 1976–tól 1977-ig betanított esztergályos volt a Diósgyőri Gépgyárban, 1979 és 1980 között gondnokként dolgozott a Hosszúhetényi Katolikus Szociális Otthonban. Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián kezdte. 1983-ban a Budapesti Református Teológiai Akadémián református lelkészként végzett, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán mentálhigiénés szakemberi diplomát szerzett. 1983-tól 1987-ig Maglódon és öt szórványközségben működött lelkészként. Ezután két évig a Tübingeni Egyetem hallgatója volt. 1989 és 1991 között teológiai akadémiai óraadó tanárként dolgozott. Az Európai Egyházak Konferenciájának teológiai tanácsadója. 1992-től 1998-ig az Európai Protestáns Szabadegyetem elnökségi tagja volt. 1993 és 1995 között a Bonni Egyetemen tanult; 1993 és 1996 között a Bonni Egyetem Ökumenikus Intézetének tudományos munkatársaként működött. 1996-tól a Protestáns Fórum vezetője. Ugyancsak 1996-tól a budapesti németajkú református egyházközség lelkésze (lelkészi tevékenységét jelenleg szünetelteti). 2000-től a Bethesda Alapítvány kurátora. Teológiai, egyházpolitikai, valamint közéleti konferenciák előadója. Életrajza ezen szakaszát olvasva, a polihisztorsága nem túlzás. DE már én látom és a tüntetők is, amit a Kormányunk még nem, hogy ez nem jelenti azt, hogy ilyen sok feladattal, sokrétegű, nem a szakmájába vágó munkával meg tudjon birkózni.[2] Neki is 24 óra a nap, és több lovon még eddig senkinek sem sikerült ülni. Ahol a két fő baj van, azt ki kellene venni a kezei alól, és külön minisztérium kellene az egészségügynek, és nép, köznevelés/oktatási területen is. Biztos vagyok abban, hogy a két levágandó részt jobban el tudná látni a terület szakembere. Az egészségügyet egy bölcs, gyakorló orvos, orvosi szemléletben élve, jobban vezetné, mint Ő. Tanárnak is születni kell, és olyat kellene az új minisztérium élére tenni, aki nem bosszantja a népet, vérbeli és rugalmas pedagógus, hagyni kellene, hogy kollektívan összefogja a krémet és újra alkossák az egészet. Ha levennék a rá nem illő – látszik, nem is működik – terhet, lehet, hogy többi is jobban menne, azt kellene tennie, amihez ért. 5. Az egészségügy helyzete Erről más sokat írtam, kérem, olvassák el a honlapon szereplő utóbbi írásiamat. Kell egy különálló minisztérium, a sok államtitkárt el kell küldeni. Ha szakember vezeti az egészségügyet, nem kellene annyi tanácsadó sem, olcsóbb lehetne. Megint csak tiszta, korrupciómentes tevékenységre lenne szükség. Meg kell vizsgálni a közbeszerzési és pályáztatási rendszereket. Ha itt rendet tennének, és nem folyna ki a pénz, mindenre lenne fedezet, még alapos fizetésemelésre is. ________________________________________ [1] Valahogy a túlzott nyájassága taszított, de ez az én bajom, és magánügyem. [2] http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szervezet ÁLLAMTITKÁRSÁGOK • Közigazgatási Államtitkárság • Parlamenti Államtitkárság • Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság • Egészségügyért Felelős Államtitkárság • Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság • Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság • Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság • Köznevelésért Felelős Államtitkárság • Kultúráért Felelős Államtitkárság • Sportért Felelős Államtitkárság • Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Vargáné Pável Márta 2016.02.19.