Füzes Ádám és Hodász András, háttérben a liberális teológusnő Perintfalvi Ritával (PR) jó triumvirátust alkotnak, akiknek a liberális világ örvend, sokkal több olvasójuk van mint egy püspöknek.

Ne az ő általuk meghatározott szintről, a durva 3 dimenzióból elemezzük a dolgokat – ahova az „igazukért” egyre mélyebbre sodornak minket,  tréningekkel stb. módon. NE, mert ez a világ kis időre van eszközül. Nem ide kell tartani, hanem isteni megközelítésről kellene gondolkodni, élni; ez az amiért van az egyház, amiért vannak a papok, ami feladatuk lenne, kiemelni földből az ég felé az embereket. Ennél a három kis okoskodónál, önmaguk felé hajló kezüknél, hol van az égi igazság?

Ami összetartozik az megtalálja egymást, ez köztudott. Mindhárman tanultak, teológiát végzetek, s megmelegedtek, sértődöttek, és az egyházat rombolók -szerintem-.

Dr. Tomka Ferenc egyetemi tanár, teológus, szociológus írása nyomán:

(1.) PR: „A cikkem középpontjában álló, a „nemek társadalmi egyenlőségét” hirdető eszmék, célja a férfiak és a nők társadalmi egyenlőségének megvalósítása – ami egyáltalán nem ellentétes az egyház testvéri egyenlőségre építő jézusi ideáljával.” – A „legveszélyesebb szcenárió talán az lenne, ha gender studies-t és a gender mainstreaminget támadó kultúrharc oda vezetne, hogy nem lehetne többet beszélni a férfiak és nők társadalmi egyenlőségéről, hogy bizonyos embercsoportok – szexuális orientációjuk miatt – még az eddigieknél is súlyosabb kirekesztés áldozataivá válnának.” (kiemelés tőlem)

M: Az ilyen gondolatok alapján folyamatosan úgy tűnik, mintha a gender irányokat ellenzők a férfi és női egyenlőséget tagadnák. Persze PR soraiból is kitűnik, hogy „bizonyos embercsoportokról” is szól, akik „szexuális orientációjuk miatt a kirekesztés áldozataivá válhatnak”. - Ezzel szemben a PR által az idézett írók közül is többen megállapítják, hogy a gender ellenes világmozgalom általában nem tagadja a férfiak és nők egyenlőségét, a szembenállásnak más vagy mélyebb okai vannak.8

Innentől nem ezzel akarok foglalkozni, csak kis ízelítő a ravasz stílusról és az igazság kulturált elkenéséről a három „teológus” részéről.

Mi is a bajom velük?

Az igazi krisztusi élet, amelyik igen mély misztikus tartalommal jár együtt, amibe semmiféle szexualitás nem fér bele, mert a testiségnek a megnyilvánulása, szorgalmazása nem volt Krisztus célja. Az igazi transzcendencia az, hogy túllépünk a földi kereteken, itt hagyjuk, egyre szubtilisebbé tesszük a testünket, egyre inkább leegyszerűsödünk és lelkivé válunk. Bármilyen szexuális orientációjú lenne az ember, a teológusoknak, a papságnak nem azzal, hanem lelki fejlődéssel, Krisztus legmélyebb közvetítésével kellene foglalkozni, különben miért teológusok, miért papok? Ha igazán Krisztust követnék, akkor az, ami most főidőben foglalkoztatja őket, nem lenne lehetséges opció, csak eltévedésük esetén.  Mindennek meg van az ideje, helye és mértéke, de ha valaki a transzcendenciát, a misztikát meri emlegetni, akkor vegye le még a gondolatait is a szexuális irányultságáról. /Az általam vezetett csoport kizárólag lelki szinten való fejlődéssel foglalkozik, tudom miről beszélek. /(3) Prohászka O.  77.o. „  Ugyanis áll az, hogy minél tökéletesebb a test, annál alkalmasabb arra, hogy a lélek áthassa s szolgálatára fölhasználja, s erőit vele közölje. Az erőközlés által a test az élet magasabb és teljesebb fokára emeltetik, érzékei élesednek, szellemi tehetségei elevenebbek és képesebbek.”

Lélekben és nem testben találkozunk a misztikus élmények alapján Istennel , és itt semmiféle LMBTQ, meg egyéb elméletek nem jöhetnek szóba, itt ez nem lényeges. Ha valaki megtartja a hatos parancsolatot, és mindegy, hogy hetero-  vagy homoszexuális, mindenhogyan meg kell tartania, ha egyházi és isteni törvények alapján él, ha nem, akkor meg hagyja békén az egyházat, alapítson szektát. De ha megtartja a hatodik parancsolatot akkor innentől ez az egész hármójuk által generált melegedés, s egyéb, felesleges.  Ha igazán a misztikában, a transzcendens megéléssel foglalkoznának, akkor nem mentek volna el a papságtól, mert átélték volna azt, milyen szeretetben, összefogásban Istenért dolgozni, élni, őszintének lenni és nem a maguk (szexuális, ego stb.) vágyait  szolgálni. Hol van az említett három embernek az igazi Istenszolgálata, hol van az, amit Avilai Szt. Teréz mondott: ISTEN EGYEDÜL ELÉG.

 (2) Hodász szerint a párkapcsolata miatt jutott szerkesztőség (Szemlélek) arra a döntésre, hogy nem dolgozik vele tovább.

 „A katolikus tanítás szerint nem baj, ha valaki meleg, de az már igen, ha megéli”. Nem értem, hogy egy (volt) katolikus pap, hogy képes azon felháborodni, ha egy egyház közeli lap - ha kiderül róla, hogy meleg - szakít vele és finoman elküldik. Elég baj, hogy addig is meleg volt, és titokban tartotta - nem mondott fel azonnal -, hanem szemforgatva bocsátotta meg, gyóntatás közben a hasonló bűnöket Isten nevében. Felháborító ez a nagyfokú kétszínűség. S mikor nyilvánosságra kerül nem maga megy el, hanem sérelmezi, ha megkérik, hogy hát ne rongálja a környezetet. Akár titokban, akár már nyilvánosan meleg az éppen olyan baj, mert megvezette a hívőket. A hívők jó szándékból nem nyomoznak egy pap után, vagy becsukják szemüket, elhessegetik a dolgokat.  Pedig ahogy már Hodászról írják, nyilvánosan csókolózik vagy ölelget (nem tudom mit tett, de nem is érdekel, nekem szánalmas) az utcán egy másik férfival, az már egy kis halált okoz azokban a hívőkbe, akik hittek a szavainak, akik elhitték a szolgálatának őszinteségét. Hogy borulhat meg így valaki, annyira nincs tisztában teológián végzett pap létére, hogy a felszentelése nem kabaré volt, hanem véres igazság, hogy a hatos parancsolatot  akár nővel akár férfival csókolózik  megszegi. Két oknál fogva is, mert egyrészt nőtlenséget fogadott  igaz, nem nősült meg, de a paráználkodás is bűn, főleg egy papnál, akinek példát kellene mutatnia , másrészt pedig azonos neművel – amit ugye most már az egyház is megpróbálja a sok meleg hatására elfogadtatni , de az nem azt jelenti, hogy Isten is elfogadja, hogy Krisztus is ezt mondta volna. Sem Pápa, sem Hodász, sem Füzes Ádám senki nem írhatja át azt, amit Isten akar, s a Biblia nem a meleg vágyak megélése mellett, hanem ellene szól! Lehet most hörögni, ez tény! S akárki akarja megváltoztatni, Isten elleni bűnt követ el, mert a megváltás nem erről szól. Sok hívőt vezetnek meg ezzel a hierarchikus tisztelettel, de nem kellene birka módjára a tanulatlan népnek belemenni a bűnbe, bárki vezet oda. Krisztus nem nemiséget akar, nem testet akar, nem paráználkodást akar, nem a kiskapukat akarja, amit a bűnnek nyitnak. Ő csak a lelket akarja, megtisztulva. Ébresztő emberek, gondolkozzatok, amit ez a három ember tesz veletek, az nem kereszténység, az a sötét szakadék.

Igen, sok hiba van az egyházban, főleg most szerintem Ferenc pápa kapcsán – aki úgy látom önállósítja magát az isteni akarattól, a Bibliától stb.. De az egyház Krisztusé és az egyház mi vagyunk, az emberek, akik nem a bűnnek szolgálunk, nem a testünknek szolgálunk, nem a szexuális orientációnak hódolunk,  hanem a lelkünket akarjuk a testből felmutatni Isten felé, a lelkünket akarjuk hazajuttatni. A test nem arra jó, hogy kilökjön az útról, hanem egy védőeszköz, egy szállító autó, hogy célhoz érjünk.  

Miért foglalkozik ez a három ember azzal, amivel nem kellene, miért akarja lealacsonyítani továbbiakban is a keresztény szellemet a maga szintjére? Igen népszerűek, olvasottak lettek azoknak, akik nem Isten gyermekeként élnek: az álkeresztényeknek, a hitetlenek liberálisoknak, stb., de mit akarnak elérni? Ugyanis ez igaz ördögi működés. Igaz, nem látjuk, mikor csap le rájuk Isten keze, de nem fog elmaradni (Isten megengedi, hogy a saját akaratuk szerinti sötétségbe vessék magukat), szerintem sürgősen, de nagyon sürgősen abba kellene nekik hagyni. Előbb vagy utóbb megkapják a magukét, ami nagyon súlyos lesz, benne van a Bibliában, hogy aratáskor válogatnak szét (persze, nem biztos , hogy ebbe is hisznek, ami írva van…), és ez még nem az aratás, de már nagyon közel van, még ilyen emberek vannak ilyen tettekkel, addig nem számíthatunk semmi jóra.

(3) 201 o Prohászka : „Vigye az ördög a tudósok fejtegetéseit, az új fölfedezéseket, a természetnek most megismert csodáit; mentsük meg inkább a hitet. Térjünk vissza a kezdethez : higgyük azt, amit azelőtt hittünk, ragaszkodjunk a betűhöz, s ne zavarjuk meg a hívek fejeit új, csodálatos magyarázatokkal, melyeknek tényleg nincs más eredményük, mint hogy kételyek támadnak a lélekben, s gyengül a már úgy is meggyengült hit. „

Irodalom

1.   1.http://tomkaferenc.hu/aktualitasok/idealizalt-es-gyilkos-gender/

2.  2.  https://hvg.hu/itthon/20230802_Hodasz_Andras_A_parkapcsolatom_miatt_szakitott_velem_a_Szemlelek

3.   3. http://www.ppek.hu/facsimile/Prohaszka_15_Hit_es_esz_Hitvedelmi_dolgozatok_facsimile.pdf