2016. augusztus 20-án 12 órakor került sor annak a 3 méter magas, aranyszínű vasbeton keresztnek az avatására, melyet Tószegen az Avilai Szent Teréz nevére keresztelt magánkápolna elé emelt az AQUILA közössége. A közösség havi magazinjában megismerhetjük a kereszt történetét, melyet a tagok maguk építettek egy speciális zsaluzási módszerrel: „Miért építettünk keresztet? AQUILA csoportunk elmélkedő imát folytat és Avilában, A.Sz.Teréz születésének 500. évfordulóján kaptuk elmélkedésben ezt a parancsot, hogy szinte az ország közepére tegyük Isten dicsőségére ezt a Krisztus által mutatott formájú keresztet. Mi ennek engedelmeskedve elkészítettük.” Miért is egyedi ez a kereszt? A kereszt vízszintes szárairól mintha egy vékony lepel hullana alá, sejtetve a távozó Krisztus köztünk maradását. A magas és szilárd, mégis könnyedséget sugárzó aranyszínben ragyogó kereszt azt sugallja, hogy egyszer mi is így távozunk, az anyagi világ lehullik rólunk, de azt is érezzük, hogy addig is a keresztre feszített Úr itt van velünk, jelenléte elkísér. A kör alakú, szintén különleges kis templomba lépve hasonló aranyszínű oszlopot látunk: ez a templom közepén 9 méter magasra nyúló oszlop, mely az átlátszó tetőn az égre vezeti a tekintetet, ahol kitárt karú Krisztus áll. A kereszt ünnepélyes átadása színvonalas műsorral várta a megjelenteket: Dr. Csák József az Operaház énekese adott elő az alkalomhoz illő darabokat Hegedüs Valér zongoraművész kíséretével. A közösséghez tartozó tizenéves gyermekek szívhez szólóan szavalták el Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét. A mai korra jellemző kivándorlással szemben harsogva hangzott el a fiataloktól a vers visszatérő sora:”itthon maradok”. Varga Péterné Márta, az AQUILA Párt elnöke és a közösség vezetője az ünnepély során így emelte ki a keresztállítás jelentőségét: „Nézzünk a most Istennek adott keresztre, milyen gyönyörű, milyen mély értelmet hordoz. MÁS országokban ledózerolják a templomokat, mi pedig építünk. Jézus szobra is Benelux ország egyikéből való, ahol lebontották fölüle a templomot, most itt van, ebben a mi büszkeségünkben, a legnagyobb szeretetben és megbecsülésben.” A közösség az ünnepségen megjelent helybeliek megbecsülését is tapasztalhatta, akiket nagy örömmel látott vendégül és vár továbbra is nagy szeretettel. A kereszt bármikor, a kis templom a megragadó tekintetű Jézus szoborral pedig egyeztetéssel (az info@aqp.hu e-mail címen) megtekinthető. Aki Isten közelségére vágyik, annak számára igazi lelki elmélyülés helye ez, az Alföld gyöngyszeme.