Vargáné Pável Márta 2014.05.10. Az AQUILA Párt – amely Istennek fogadalmat tett katolikus tagokból áll – nem tűri el az Istennek nem tetsző viselkedést a maga életében. Amit az AQP a maga életében teljesít, azt várja el másoktól is. Az AQP nem egy populista párt, ahogyan Isten sem az. Mi mind a magánéletünkben, mind a társadalmi életben nagybetűs emberként akarunk élni, és példát mutatni minden embertársunknak, megmutatni, hogy így is lehet; és ezt főleg elvárjuk a mi saját Egyházunk minden papjától /tagjától. Mi katolikus keresztények vagyunk, és azok is maradunk, bármivel is hurcolják meg sötét lelkek a Krisztus által alapított Egyházunkat. Az Egyházunk lényegéhez nem érhetnek föl, mert az maga Krisztus. Szomorúan látjuk, tapasztaljuk, milyen negatív hatása van embertársainkra egy- egy pap által tett rémtettnek, mint pl. a pedofília. Nagyobb, mintha civil ember tette volna, és ez teljesen érhető is, mert tőlük – kitől mástól, mint Isten szolgájától – várják el az emberek a legnagyobb példamutatást, tisztességes, becsületes viselkedést. (Forrás: http://www.hir24.hu/kulfold/2014/01/17/rengeteg-pedofil-papot-rugott-ki-a-papa/) A Vatikáni Rádió jelentése szerint Ferenc pápa csütörtökön szokásos reggeli szentmiséjén "az egyház szégyenének" nevezte a papokat érintő botrányokat, amelyek szerinte akkor történhetnek meg, ha az embereknek nincsen élő kapcsolatuk Istennel. Igen, ez az, amit mi, mint katolikus közösség mindig mondunk: mélyebb, valósabb hitet kellene adni az embereknek; úgy kellene tanítani, evangelizálni, prédikálni stb. Nem lehet azt akarni/nézni, hogy népszerűek legyünk, azt kell nézni, azt kell tenni, úgy kell élni, ahogyan Isten elvárja az embertől. S ebben elől kell járni a papoknak, és nem a legaljaként viselkedni, mint azt a pedofilok teszik. Nekünk a pedofília súlyosabb, mint az ölés, mert ez az ártatlan lelkeket mérgezi meg, sokszor egész életre. Tudjuk, a társadalom más „krémjében” is van ilyen eset, és ha esetleg egy párt politikusa teszi ezt, illetve egy másik párt politikusa úgyszintén, akkor összefognak, az illetőket elteszik szem elől, és kollektíven hallgatnak, ami ugyanúgy bűntett. Az Egyház más, nagyon más, nem is értjük, hogy mer valaki misét bemutatni, átváltoztatni stb. ilyen tettek után. Így megbocsáthatatlan (Isten hatókörébe utalandó) a pedofília, a szexuális perverzió vagy bármi halálos bűn, amit a papok elkövetnek, és ezzel Krisztus egyházának a tiszteletét, szavahihetőségét, a megváltás elfogadást/megvalósulását rombolják az emberiség körében. Hogy ilyen előfordulhatott, az a negatív lélek győzelme a felkent emberek felett (és kiket támadjon legelőbb, ha nem őket). Ezt nem szabadott volna hagyni, engedni, hanem rögtön a legelején csirájában el kellett volna taposni. Az nem megoldás, hogy áthelyezgetik a vétkes papokat, mi változik attól? Most Ferenc pápa nagyon jól teszi, hogy ezen a téren is újított: (http://hvg.hu/vilag/20140313_Hogyan_lett_Ferencbol_a_jofej_papa) először fordult elő, hogy egy pedofíliával vádolt papot már azt megelőzően kizárjon az egyházból, hogy a bíróság jogerősen elítélje. (http://hvg.hu/vilag/20140212_Ferenc_papa_peldat_statualt_egy_pedofil_p) Vatikán már azelőtt döntést hozzon egy pedofil pap ügyében, hogy az olasz bíróság jogerősen elítélje – írja a Repubblica, azt követően, hogy a Szentszék kizárta soraiból Marco Mangiacasale volt comói tiszteletest. A papot egyébként az olasz bíróság már első és másodfokon is elítélte négy kislány molesztálásáért, 3 és fél évet kapott, de a pápa a jogerős döntést megelőzően, tavaly decemberi döntésével laikussá minősítette. Ez szerintünk is a megfelelő mód: ha egy kenyér el kezd penészedni, azt nem máshova tesszük, hanem azt a részt kivágjuk, vagy ha több helyen előfordulna, akkor az egészet tűzre vetjük. Így, ha egy rendben, plébánián belül több ilyen eset is előfordulna, akkor – úgy gondoljuk – teljes felszámolásnak kellene megtörténnie. Nem számít, ha kevés pap van: ha megkövetelik a tisztességet és a mély hitet, vonzóbb lesz a papi hivatás, mint így. Ezt a magunk köreiben is látjuk, mert az Isten keménysége tart össze minket negyed évszázada. Nem a pap a lényeg, hanem Krisztus példamutató, önzetlen, embereket őszintén szerető, üdvözlésüket segítő szolgálatuk. Aki nem ezt teszi, az ne legyen pap, nem kell sajnálni, menjen. Minden (kár)örvendezőnek felhívom a figyelmét, vannak és lesznek is becsületes, Istent valóban imádó papok, csak meg kell szabadítani az Egyházat a konkolytól, hogy csak a becsületes hitben élők híre terjedhessen el, mert nem lehetne más. Az igazi Istent imádó pap nagyon nagy szolgálatot tesz – a lélek halhatatlan, így az öröklétre készíthet elő –, nem szabadna, hogy a többi miatt hitelvesztett legyen. Ide semmiféle obszcén cselekedet nem férhet, nem tűrhető el. Az AQP a magyar közügyekben is ilyen radikálisan akarna rendet tenni, de ezt pont annyian nem szeretnék a korruptak, hazugok, mint ahányan nem tapsolnak az igen kiváló Ferenc pápa Istent szolgáló radikalizmusának. Pedig csak így lehet. Miért kellene a többi tisztességes papnak szemlesütve mászkálni a súlyosan megtévedt, Istent elárulók miatt. Tudjuk, milyen nagyon rossz a hatása ennek a rémtettnek, főleg a hitéletben, vagy az Egyházat/papokat eddig is utáló hitetlenek körében, akik most éppen vigadoznak és igazolva érzik magukat. Csakhogy ez éppen így nem igaz. Az igaz, hogy a mára kiderült papi pedofília iszonyú nagy számának elképesztő romboló hatása van. De a botrány megelőzése miatt nem szabad és nem is lehetett volna hallgatni. Ha az első kiderül és nyilvánosságra hozzák, a többi 90% biztosan visszafogta /meggondolta volna magát. Mi úgy véljük – és így is élünk –, hogy nem szabad semmit sem elfedni, sem elhelyezgetéssel megoldani, sem tagadni. Ha közülünk valaki nem megfelelő, eltávolítjuk, vagy elősegítjük az elmenetelét. Lehet, hogy kevesen leszünk, de erősek. S ez a lényeg. Mit érnénk egy tonna homokkal, egy babnyi gyémánttal szemben? Aki Istent szolgálja, annak Isten gyémántjának kell lenni, ezt kívánja tőlünk az Úr. Amiket, akiket meg kell tagadni az a bűn és a bűnben magátalkodottak. Egy pedofil soha többé ne lehessen pap, neki élete végéig vezekelni kell, mert ez több mint amit csak úgy el lehetne feledni. Ő a szolgálatán keresztül közvetlenül Krisztust, üdvözítő tettének megvalósulását bántotta meg. Mi azt szeretnénk, hogy az Egyházunk tisztasága miatt, az se lehessen, ne fordulhasson elő, hogy aki az Egyház nevében a „ne paráználkodj”-at hirdeti, gyóntat, nem adja össze a homokos párokat (helyesen, mert az isteni parancsba nem fér bele) stb., az ne menjen titokban homokos bárokba, ne kezdjen ki a környezetével, mert súlyos képmutatás, taszító! Őket éppen – szerintünk – úgy el kell távolítani a papságból, mint a pedofilokat. Mi, az AQP, akik Isten SAS-ai vagyunk, nem hirdethetünk mást, mint amit megélünk: ha valaki Istennek ígérte magát (ráadásul ebből él), akkor legyen hiteles, legyen számára Isten egyedül elég az ő végtelen szeretetével. A mi Istennek tett ígéretünk ilyen mélységeken nyugszik, és boldogok vagyunk ebben a szolgálatunkban. Ha a papok kevesen maradnak – nem baj –, vonjanak be tiszta, őszintén Istent imádó civileket, és a megmaradtak irányítsák őket. Így is menni fog, sőt sokkal jobban, mert Isten ebben jobban kedvét leli, mint a mocsokban fetrengőkben, tehát segíteni fog, ebben biztos vagyok. Mi tiszta, őszinte Egyházat, ugyanilyen országot akarunk, mindegyiknek áldozatos munkával meg kell tisztulnia, az emberiség léte nem játszótér, hanem halálosan komoly lehetőség. Lehetetlennek látszik, de nagyon akarni kell és akkor menni fog. A bűn már ellepett mindent, ne akarjuk, hogy Isten valami olyat tegyen, amivel lerázza a föld hátáról ezt az Istenről és magáról elfeledkezett bűnös emberiséget. Pedig megérdemelnénk. Mi ezt a Krisztus alapította Egyházunkért, a rendes és tiszta, megértő papokért, és a hívők kitartásáért, megértéséért írtuk, valamint, hogy értsék, mit is akar az AQUILA Párt.