Mielőtt a 2017-es kilátásaikra rátérnék, fel kell emlegetnem a 2011. dec. előtt született non profit / civil szféra „érdekében” hozott intézkedéseket, amiről mi akkor eldöntöttük, nem kérünk belőlük. A sorok között, többek közt az is benne volt, hogy ha a helyi önkormányzat nem emel ki, nem javasol egy szervezetet neki fontosnak, akkor annak az esélyei lényegesen csökkenek. Mi eddig sem pedáloztunk sehol sem, meg nem is fogunk, így egyből kiestünk azok köréből, akiket a helyi önkormányzat fontosnak tart és javasolna pl. egy pályázat megnyerésére. Nos, ha csak ennyit említek, akkor is meg kell kérdeznem, mennyire demokratikus dolog ez, hogy pofára menjen a lehetőség. Összefogás indult egy kiemelkedően közhasznú szervezet ellen, mert az AQUILA Egyesület az volt. Ingyen tanítottunk heti átlag 120 gyereket, s ez nem érdekelt senkit, évek alatt egy fillér támogatást sem adtak. Mi volt ez, ha nem presszió, hogy tűnjünk el? Megtettük, de nem úgy, ahogyan ők gondolták, mert párttá alakultunk! Egy civileknek szervezett konferencián egy állami alkalmazottól elhangzott, hogy minden civil szervezet tartsa el magát. Majd megöltek, hogy felszólalva megkérdeztem: hogyan, ha ingyen dolgozunk a szegény emberekért, menjünk el rabolni? Nos, akkor kellett volna a kedves sajtónak meg mindenkinek kiabálni, cikkezni, észbe kapni, mert már akkor elkezdődött a nem csókos civil szféra leépítése! Pontosan már nem emlékszem hogyan, de lebegtetve volt az is, hogy NAV- és bírósági ellenőrzés is lenne, aminek a költségét nekünk kellene fizetni. Ugyan miből? Sok olyan civil ellenes tett volt, ami arra kényszerített minket, hogy az alábbi döntés szülessen: „A 2011. december 15-én megszüntetett és december 21. napjával törölt AQUILA (kiemelkedően közhasznú) egyesületet azok alapították és működtették 1998. 09. 11-től (Fővárosi Bíróság eng.sz. 8217), akik az AQUILA Párt alapítói: Alapító AQUILA Tagság Nevünket továbbvisszük és a tevékenységünket politikai téren folytatjuk az AQUILA Pártban. Az AQUILA Pártnak elméleti, ideológiai mozgatórugója az Alapító AQUILA Tagság, és továbbiakban is ők szavatolják az AQUILA Párt mindenkoron lévő változatlan isteni irányát, erkölcsiségét, politikai korrektségét.” Tehát mást nem tehettünk, párttá lettünk, hogy dolgozhassunk tovább az emberek érdekeiért. Az, hogy egy civil szervezet politizálhat-e, vagy mit tesz vagy tehet, azt a törvények megszabták, meg azt, is kitől fogadhat el támogatást, milyet és mennyit. Úgy vélem, egy államnak joga van ahhoz, hogy ezt meghatározza, de csak akkor, ha kivételek nélkül teszi. Itt is esélyegyenlőség kell! Azt sem tartom ördögtől valónak, hogy vagyonbevallást tegyenek a civil vezetők, illetve a vezetőség, mert magam is láttam, voltak kiskapuk, amiket sokan meg is ragadtak, és elég jól élnek belőle. Mi önként lefektettük a vagyon-nyilatkozatunkat. Ez szerintem józan dolog, kötelezni kell mindenkit, aki olyan pozícióban van, ami indokolja, hogy megtegye. Legyen minden az, amiért létrehozták. Viszont két dolog külön választandó. A civil szféra meghalasztása, tudatos felszámolása a mindenkori diktatúrák kezdete. Civil non-profit szervezetek semmi szinten se lehessenek hazánk érdekeivel ellentétes pozícióban. Az, hogy politikailag mi a jó és elfogadják-e a fennálló Kormány álláspontját, erről lehet vitatkozni. De egy nem lakosság által választott civil szervezet…, hogy gerjeszthet indulatokat hazánk tettei ellen külföldön, hogy fogadhatna el pénzt pl. olyan ügyben, ahol, ha bárhogyan is számolok, a magyar lakosság egyharmada nem akar valamit pl. migránsok ittlétét? Ez a viselkedés nem helyes, és a néppel szemben való haladás nem helyénvaló, nem lehetnek állam az államban. A civil szféra soha nem lehet az ország túlnyomó többségű lakosainak akaratával szemben, ezért csak arra van/ lehessen joga, ami jobbá teszi az életünket. Ha politizálni akar egy civil szervezet, akkor legyen párttá. Konklúzió: AQP véleménye: Legyen kötelező vagyonbevallás, államilag ellenőrzötten, rokonokra is kiterjedően, minden civil felső vezetésnek és minden Pártnak! Kapjanak a pozitív, hazánkat erősítő, építő, önkéntes munkát végző civil szervezetek: több anyagi és mozgási lehetőséget, nagyobb esélyegyenlőséget, állami jóindulatot. Vargáné Pável Márta 2017.01.14.