Vargáné Pável Márta 2015.10.30. Colleen Bell amerikai nagykövet kritikájára, az AQP kritikája /Amiből idézek: Mandiner.hu cikk Colleen Bell amerikai nagykövet: A nacionalista retorika a szemétdombra való/ Az USA vezetése azt képzeli, hogy ők a világ csendőrei, meghatározói, és mindenbe beleavatkozhatnak. Nem tudom kitől és honnan kaphatták erre a felhatalmazást, de erre mi, magyarok az biztos, hogy a magunk részéről nem adtunk. Nem tudom, milyen tévedésben élnek, de tudatosítani szeretném, mi szuverén állam vagyunk, és nem amerikai gyarmat. Talán ezt valahogy elfelejtik. Persze bírálni lehet, el is kell olvasni, el is kell rajta gondolkozni, mert minden bírálatban lehet igazság is, éppen ezért jön most a mi bírálatunk, kérem, ezt is gondolják végig. Azt kulturált lényként fel kellene fogni - sajnos nem mindig megy -, hogy azért mert pl. nekem a piros szín tetszik, neki meg a kék, attól még sem nekem, sem neki nem szabad a saját ízlését, társadalmi berendezkedését stb. a másikra erőltetni. Nekünk ez a liberalizmus, hogy mi nem tesszük. Az hogy ők talán egy éve kijelentették, hogy USA egy hitetlen, nem keresztény ország vagy valami ilyesmi - megjegyzem, találok némi összefüggést, hogy azóta természeti katasztrófák sújtják őket -, rendben, ők tudják, mit mondanak, tesznek, mi csak levonjuk magunk számára a következtetéseket, nem fogunk odaállni, papolni úgy, ahogyan ők teszik a világgal. És még ha csak papolnának, de sok vélt indok alapján - amiről sokszor, mint kiderül, nem is igaz - támadnak, lebombáznak idegen országokat, és az egész menekült invázió elindításában is lényeges szerepük van. Akkor meg ki magyarázhat kinek? Lehet, hogy Soros bácsi most úgy gondolja, hogy kevés hatalommal bír országunk felett, és most igazítani szeretnének a helyzeten. Nem szabad hagyni! A magyaroknak tudatosan le kell rázni minden minket behálózó, elbutító, kizsákmányoló, függésben tartani akaró kezet. Mindenkiét! Egyszer végre ebben a világban lábra kellene állni, és független politikát folytatni, ahol mindenkivel jóban vagyunk, mindenkivel együttműködünk, mindenkivel gazdasági szerződéseket kötünk, de senkinek sem lehetünk a „gyarmatai”, semmilyen érelemben sem! Okosan és ravaszul kell tenni, mint a kígyó. A minket ért bírálatot olvasván feltűnően látszik, itt két világrend ütközik: a miénk, tehát a mély katolikus szemléletű és az álliberalizmus, amiről nem győzőm leírni, hogy köszönő viszonyban sincs az eredeti liberális elvekkel. Valamint kár olyan demokráciára hivatkozni, ami nincs is, valamint olyanra, ahol szinte rendőrállam van, s újságokból tudjuk, hogy az USA rendőrei kapásból lelövik a színes bőrűeket, verik a diákot az iskolában stb.! Ne magyarázzon nekünk olyan, aki a bevándorlókat tűzzel-vassal távol tartja, szerintünk nagy részét ők okozták ennek a hullámnak! Még mi, magyarok is alig jutunk be USA-ba, ha annyira migránspártiak, akkor miért nem engedik – amit nálunk reklamálnak -, hogy a partjainál megszámlálhatatlanul, ellenőrizhetetlenül ömöljön rájuk egy másik földrész lakossága? Az, hogy ők hatalmas kerítést, torlaszokat emelnek, lásd Mexikó, és minden áron szűrik a bevándorlókat, az természetes, de hogy mi nem engedjük, azt bírálni és elítélni kell. Értem én, inkább felénk jöjjenek, mit feléjük, s ha Európa nem fogadja be, akkor náluk nagyobb lesz a nyomás, látszik, tiszta "önzetlenség" az, ami náluk működik. Ugyan már, milyen szemforgató, igazságtalan dolog ez? A cikk hozzászólásaiban ezt írták, amivel egyet tudunk érteni: „yanoo 2015. október 28. 21:40 Minél nagyobb távolságot tartunk az USA-tól, annál jobb nekünk. Mérgező az ölelése.” Uo.: „Szeretném Önök elé tárni az Egyesült Államok aggodalmait, amikor a magyarországi állapotokra tekintünk. Ezek az aggodalmak nem jelenthetnek meglepetést senki számára, mivel már sokszor hangot adtunk nekik. Politikánk. NEM. Változott.” Én is jelentem, a magyaroké pedig megváltozott, így el lehet húzni. A véleményt meghallgatjuk, reagálunk is, de nem engedünk beleszólni az életünkbe. Míg liberálisan ringató altatást szenvedtünk el Önöktől – és ezt Gyurcsány-féle stb. politikusok fel sem érték ésszel, mibe mennek bele -, addig józan, nemzeti, csak a saját hazánk érdekeit néző gondolkodás valahol másutt járt, de most már nem. Ébredezik a magyar, egyre kisebb támogatottsága van az USA féle ideológiának, így nem hogy aggódni kellene miértünk, hanem önmagukba kell nézni, mert ott is bőven van aggódni való. Ezzel együtt egy pillanatig sem állítom, hogy itthon minden rendben van, mert sok minden nagyon nem jól működik. De ez sem rosszabb a többi országétól, mert a többségükben a politikusok szeretnek korruptak, inkorrektek lenni. Így el is sorolhatnánk néhány gondot, de nem lehet a bajok súlyozása nélkül megoldást keresni. A legnagyobb baj most a migráció, meg a külső szabadságunkat veszélyeztető, ellenünk irányuló, lobbizó stb. törekvések, minden más ezután jön. Paksi kifogásaikra megjegyzem: tudják, van egy olyan mondás, minden korrupció, amiből én kimaradok. Így mikor a Nagykövet asszony sérelmezi a paksi beruházást, valószínű, az is a bajuk, hogy kimaradtak belőle. Uo.: „Egyetlen országot sem kellene veszélyes függőségben tartani egyetlen forrástól energiaszükségletei kielégítéséhez.” Valószínű, biznisz kiesés a baj, ha USA-tól függenénk, az nem lenne veszélyes, neki! Az oroszok atomerőmű ügyében már teljesítettek nálunk, így van referencia is, amit megtapasztalhattunk. Uo.: „A cégek ott fognak befektetni, ahol átláthatóság és kiszámíthatóság van, ahol a piaci feltételek szabadok, tisztességesek és átláthatóak. Szükséges, hogy a befektetők képesek legyenek előre kiszámítani a vállalkozásaikat érintő szabályozók és adók hatásait. Különben a bizonytalanság költségei sok potenciális befektetőt ki fognak árazni a piacról.” Az AQP ezzel egyet ért, igen, ez fontos cél, hogy kiszámítható legyen a beruházónak a jövője és ne lóbálják fölötte álladóan a jog és egyéb szabályváltoztatásokat. Erre valóban törekednünk kell, és ezt mi a programunkban le is írtuk. „Az Egyesült Államok aggodalmairól” ... „Ezeket az aggodalmakat magyarok is osztják a teljes politikai spektrum mentén, sok magánszeméllyel egyetemben.” Mi úgy vagyunk ezzel, hogy akinek savanyú most a szőlő - mert kiesett a hatalomból, messze van a pénzeszsáktól, és a támogatóik sürgetik stb. -, annak több aggodalma van, és ha módja van meghívni a Nagykövetet, az ott el is tudja duruzsolni a fülébe az ő „aggodalmait”. Ez egy ilyen dolog. Ha mindenre odafigyelne, a kis pártokra, az utca emberére stb., ha mindenkit meghallgatna, nem hiszem el, hogy a mi véleményünket mástól már ne hallotta volna meg, vagy csak nem akarta meghallani, mert nem illett bele a kockájukba. Uo.: „Az elidegenedett polgárokban újjá kell élesztenünk a demokrácia iránti szenvedélyt és a szellemet, hogy részt vegyenek benne. A nacionalista, intoleráns retorikát oda tudjuk hajítani, ahová való, a szemétdombra." Tudjuk, amerikaiak nem ismerik az eredet ősi gyökereit, mert nincsenek, és hogy ne legyen nekik ebből kollektív gyökértelenség-tudatuk (ami persze van…), ki kell irtani a többi népnél is, hogy egyenlőek legyenek. Ahogy USA-ban a tagállamok nemzeti jellege útban van, az őslakosságnak egy része rezervátumban él, úgy a nemzeti öntudatosodásoknak az EU sem örül. Egy nép öntudata, a gyerekeinek honismereti, nemzeti öntudatának megőrzése számunkra rendkívül fontos, mert ekkor járhat egyenes derékkel, ekkor nem roppantható meg holmi liberális kóbor eszmékkel. Mi, sem a migránsok milliói és integrálódási képtelenségük miatt, sem mások miatt nem akarunk rezervátumokig visszaszorulni. Éppen ezt akarja USA Nagykövet asszonya összemosni, hogy itt se legyen „gyökér”, elmoshatóak lehessünk, mint futó homok. Ha Önnek ez szemétdombra való, rendben, elfogadjuk – Ön itt tart, no comment -, DE MI NEM TESSZÜK, mert nincs igaza! A nacionalizmus nem feltétlen jelent egyet az intoleranciával, viszont az is igaz, egy népnek öntudatot ad, és nem lehet ilyen néppel mindent megtenni, de ez az erőszakosak oldalán intoleránsnak bélyegeztetik. Ezek szerint – amiket a Nagykövet mondott - azt kell leszűrnöm, hogy a demokrácia és a nemzeti öntudat nincsenek jóban, míg az egyiket eszerint erősíteni kell, a másikat pedig a szemétdombra vetni. Ez az USA véleménye, maradjon az övék, DE NEM a miénk! Soha nem voltam, nem voltunk túlzott nacionalisták, ez írásainkból, programunkból is kiderül. De a hazánkat, a magyarságunkat nem engedjük szemétdombbal megkínálni, mert az a hitünk után nekünk a legfontosabb, nemzet nélkül nincs otthon, ez egy kapott/ideszületett nagy értékünk. Vigyázni kell a nemzeti öntudatunkra, s ameddig nem túlzottan (betegesen elfajultan) működik, addig lelkekben harmóniát, erőt jelent (gondolom ezt Amerikában nem értik, nem is érthetik, miről beszélek…), ami megtartóan jó és hasznos, ez persze nem tetszik a liberális demokratáknak, de ez legyen az ő gondjuk. Uo.: „A korrupció megakasztja a növekedést, megfojtja a befektetést, megtagadja az emberektől a méltóságot és aláássa a nemzetbiztonságot.„ Igen ez valóság, sajnos van korrupció és nekünk első céljaink között ennek a megszüntetése szerepel. 3 éve már, hogy leírtuk, mit tennénk a megfékezésére. Az emberi mohóság sokaknál megfékezhetetlen. Minden korrupt cselekedet ellen hathatósan küzdeni kell. Uo.: „Növekedik a hatalomkoncentráció.” Ez is igaz, de minden hatalmon lévő párt a saját bebetonozására törekszik, más kérdés, sikerül-e, vagy nem. Eddig mindegyik lehetetlenné tette a másik megszólalását, szereplését, média elérhetőségét, legfeljebb nem futkároztak külföldre mószerolni a többit. A nagy liberális oldal is, meg a ma lévők is ezt teszik. A saját bőrünkön is tapasztaljuk, semmikor sem kapunk nagyobb médiában szót, pénzünk meg nincs, hogy megfizessük. De ez az MSZP idején is így volt. Mivel mi aprók és a pártok között egy kakukktojás vagyunk, nehéz kivívni az ismertséget. Uo.: „A független civil társadalmi szektor a működő demokrácia alapköve.” Egyik párt alatt sem kaptunk kiemelkedően közhasznú egyesületként támogatást. Ha néha egy-egy pályázatot sikerült megnyerni, az nagy dolog volt. Megfigyeltem, statisztikát készítettem belőle, hogy mindig ugyanazok voltak a nyertes pályázati listákon. Csak a névsor változott attól függően, melyik párt uralkodott, kik lettek a csókosok. Nem változott más, csak 4 évente fordult a lista. A korrupció sajnos szinte mindenütt jelen van, csak mértéke változó. Alapjában az embert kellene megjavítani. Uo.: „A hídon mindkét irányba lehet közlekedni. Mi tudjuk ezt, és nem csak elfogadjuk – örülünk is neki. Hiszen tudjuk, hogy ha mi, népként már nem törekszünk a jóra, nem lehetünk igazán nagyok.” Úgy gondoljuk, ne Amerika mondja meg nekünk mi és ki a jó, ezt mi tudjuk, Istentől tudjuk! Ha már itt van, kérjük a pártatlanság jegyében, próbáljon meg más szemüveggel is nézni, mint amivel ezt a beszédét - meg kell hagyni, elég jó szófordulatokkal, részletesen - megírták.