Nagyon-nagyon örülünk, és végtelenül hálásak vagyunk Istennek, hogy Őt választatta – mert Ferenc pápát valóban Isten választatta –, hogy nem hagyta el az emberiséget;  a legjobb döntést hozatta a konklávéval. Igen, ez az! Ez az értékrend; a szegények ügyének támogatása, a viselkedése nem mond ellent az elveinek, ugyanakkor konzekvens katolikus magatartás, ami semmiféle fellazító irányzatnak nem kedvez, ez az, amit mi is magunkénak tudunk. Ez nekünk egy csoda!Reméljük, mi Sasok/AQUILA is személyesen is találkozhatunk a Szentatyával!Ferenc Pápa az, aki – az Úrnak legyen hála – nem koszolódott be, nem keveredett az Egyházban sajnálatosan előforduló személyi botrányokba. Ő kemény és mosolygós, konzervatív és tiszta. Ez kell nekünk. Nem is lehetne más a Pápa! Csak ilyenre lehet felnézni, és azt mondani, van remény az Egyház megújhodására. Nyugodtan abba lehet hagynia a világnak az „utolsó pápázást”, és az Egyház szétesésében való reménykedést. Isten közbelépett, itt a keze! Reméljük, akik az Egyházon belül bármiben is sárosak, kikerülnek, ellehetetlenülnek, mert csakis a tiszta Egyház lehet meggyőző, amely példaértékű, irányadó, Krisztusra mutató. Köszönjük a nemzetközi sajtónak is, akik néha kellemetlenek;  nagy valószínűséggel a  sokféle szándékból származó, – és ha rosszakaratból, Isten azt is a visszájára fordította, mert az Úr hatalmas – sokszor lejáratónak vélhető cikkeik is segítettek abban, hogy jobban odafigyeljenek a pápát választók arra az isteni sugallatra, hogy nem lehet olyat választani, aki bármiben is korrumpált vagy lejáratható. Ferenc Pápa szerénységére jellemző: „Most szeretnék áldást osztani, de egy szívességre kérlek benneteket. Mielőtt a püspök megáldaná a népet, én arra kérlek benneteket, imádkozzatok Istenhez, hogy áldja meg a püspökötöket" – mondta. Nekem erre az alázatra és tiszta szívűségre összeszorult a gyomrom, és meghatódva éreztem; ez az, ilyen pápa kell! Az egész AQUILA tiszta szívből imádkozott érte, erőt és hosszú életet kérve rá. Bensőséges, megható pillanatok voltak. Az egyik ismertetésből idézek; „Szerényen él, busszal jár, turistaosztályon repül, és hiányzik a fél tüdeje.”  Ezen az alapon, hogy még a tüdejével is baj volt, megideologizálhatta volna, miért megy fehér luxus kocsikkal..., ahogyan sokan mások teszik, de Ő nem. Maradt a szerény és alázatos. Azt éli, amit vall, ez a hitelességének az alapja. Azt is írják: „Lelkipásztori érzéke, intelligenciája, szerénysége ... az evilági dolgokat elutasítja, ... kifejezetten szerény életet élt Buenos Airesben ..., kis lakásban él egyedül, a főpapi rezidencia helyett, érsekként sem volt autója, tömegközlekedéssel járt, sőt állítólag még ételeit is maga készíti ... a kúriát nagyon ritkán hagyta el, ha pedig helyi kis étkezdékben evett, akkor egyedül tette, soha nem fogadott el éttermi meghívásokat ... spirituális beállítottsága, mindkét körben népszerűvé teszi.” Hol van még egy ilyen főpap? De jó lenne, ha ez lenne a jellemző! Nem tudunk mást mondani, mint: IGEN! ILYEN KELL! Örvend a lelkünk, mert mi is ehhez hasonló programot hirdetünk isteni akaratból a politikában is, semmi luxus, titokban sem élünk másként, mint ahogyan hirdetjük, és a szegény, elnyomott, kizsákmányolt emberek jogait akarjuk visszaállítani. Valljuk, tudjuk, hogy Isten is azt akarja, hogy mindenkinek lehetősége lehessen az emberinek mondható minőségi élethez, és mi nem tehetünk mást, csak azt, hogy ezt elősegítjük. Látjuk, ebben Ferenc Pápa jelenléte a segítségünk lesz, aki szelíd és határozott. „Ismerősei erős karakternek tartják, aki ennek ellenére mindig világosan és lágyan kommunikál.” Tudjuk, ahogyan az AQP is célul tűzte ki, hogy az igazságtalan, önző, egoista, harácsoló és végtelenül korrupt gazdasági megnyilvánulásokat felszámoljuk, úgy Ferenc Pápa a hazájában is ugyanezért küzdött – és biztosak vagyunk, hogy nem fogja abbahagyni most sem, hogy nagyobb tere van a tettekre... Végtelenül jó az a tudat, hogy Ferenc Pápa/Bergoglio a Katolikus Egyházat elérő botrányoktól tiszta, Őt nem lehetett semmibe belekeverni, nem lehet besározni. Nyugodtan kiemelhette Jézus Krisztus az Egyháza fölé, példaképnek. Ezt kell követni! Így a Pápa, mivel sehol sem sáros, nyugodtan felszólalhat, tehet a céljai érdekében, megalapozottan nem lehet megzsarolni. Ebben is az isteni csodát lehet látni, hogy az Úr ilyet választatott. S a számunkra nagyon fontos tulajdonsága az is, hogy„nem védelmezi a kiváltságokat, vagy a papok érinthetetlenségét. Tavaly szeptemberben hevesen kritizálta és "képmutató neoklerikálisoknak" nevezte azokat a papokat, akik nem voltak hajlandók házasságon kívül született gyerekeket megkeresztelni.” Ezek azok a dolgok – és még sok más is lenne ... – amik az Egyház XXI. századi és további zavartalan működését, élését, lehetővé teszik. (Ha komolyan gondolja magát egy embereket képviselő „szervezet”, mint az Egyház is, nem is akarhatna magának ezeréves kiváltságokat, mert ebben a korban már mindenért meg kell küzdeni!) Itt a földön ma senki nem tulajdoníthat magának olyan jogot, hogy csak úgy „érinthetetlen”, ez a mai világban az emberek 90%-ának szemében – jogosan – nevetséges, el sem fogadják, és mi sem(!)...– ma nem olyan emberek élnek, akiknek ezek a dolgok hatalmi szóval beadhatóak. Így csak tömegeket lehet elveszteni Isten ügyétől, és sajnos ma ez jellemző. Ma – hála Istennek – a tiszteletért, a „kiváltságokért” egyre inkább példamutatással, tiszta élettel lehet csak megküzdeni – mint ahogyan Isten jóvoltából az Egyházunk élére állított példakép, FERENC Pápa is tette! Ez csak így hiteles. Erre biztatunk mindenkit; csak annak higgyen, akinek az élete és beszéde fedik egymást, a többi nem igazi. És nagy örömünkre, erre van egy PÁPÁNK is! Mi, az AQP is ezt nyugodtan mondhatjuk, mert mi is azt kérjük, azt tűztük ki célul, amit mi élünk, és az országunk népével akarunk együtt élni. Végezetül, nagyon megható és kissé elszomorító volt, hogy amikor Ferenc Pápa megjelent a Szent Péter-bazilika lodzsáján, feltűnően látszott rajta, a mélyen elgondolkozó, iszonyú felelősségét átérző, mély emberi arckifejezése, amely csak akkor ment el róla, amikor beszélni kezdett. Nagyon szépnek találtuk azt is, hogy Ferenc Pápa nagyon emberi, kedves, mosolygós volt, látszódott, őszintén és hatalmas szolgálatként éli meg Róma püspökévé – ahogyan Ő mondta – való megválasztását. Kívánjuk, Isten tartsa meg nagyon sokáig – imáink folyamatosak lesznek érte –, ne törjön meg, és nekünk is erőként és példaként szolgálhasson a továbbiakban is hazánkért végzendő munkánkban. Pável Márta

2013. 03. 14.