Vargáné Pável Márta

Sokban. Ha az emberek azt hallják, katolikus párt, az első kérdés („Úgyis mind hazudik, minek kell még egy párt?”) után rögtön a második kérdés: „Egy már van, minek kell még egy? Miben más?” Nem célom, jogom sincs ahhoz, hogy bármiben is minősítsem, megbántsam a KDNP-t. Igyekszem a tények talaján maradni, de a különbséget mégis érzékeltetni szeretnénk.

AQPKDNP
Isten előtt /templomban, szigorúbb életre fogalmat tett alapító tagokkal rendelkezünk.„Mindennapi” keresztények, valószínűleg a hitüket is gyakorolják.
Jézus Krisztus parancsa miatt alakultunk meg.Nem biztos, de szerintünk emberi belátás alakította.
Nincs köztünk olyan; aki a 10 parancsot durván megszegi; pl. nincs: hazugság, megcsalás, szeretetlenség, paráznaság, lopás, ölés, stb.Ezt nem tudom, maguk döntsék el.
Istenen kívül senki sem irányít minket.Koalícióban vannak, és egyházi és más politikai behatás is élhet.
Pártként szegények vagyunk, tagokként normál szintű anyagiakkal rendelkezünk, ami minden embernek járna az országban.Pártként sokkal tehetősebbek, tagjainak anyagi helyzete minket nem érdekel, nem is ismerjük.
Életünkben Krisztus parancsai a mérvadók, ellene semmit sem tennénk.Elkötelezettségüket nem ismerjük.
Nem járunk népes búcsúkra, neves zarándoklatokra, mert nem erre alapul a hitünk, és ezzel nem is akarunk népszerűek lenni.Zarándoklatok, keresztények, pártolók mozgósítása.
Nem alkuszunk, csakis Isten parancsai vannak, nem akarunk másoknál is jók lenni.Keresztény jellegű politikai tevékenység.
Csakis azt foguk hirdetni, és az a célunk, ami a méltóságos, emberi élethez szükséges.Koalícióban vannak, együtt döntenek, így egyéb politikai érdekek, háttéralkuk stb. is lehetnek.
Nincs olyan tagunk aki - 15 éven belül - más pártban is lett volna, mivel nem a pártoskodás, hanem Istennek tetsző módón az emberek szolgálata a célunk.Ezt nem valószínű, hogy elmondhatnák magukról.
A fenti táblázatból láthatóak a különbségek.

Nekünk, a lelkünknek Ferenc Pápa „nagyon jól esik”, mert lelki támasz, ugyanis ugyanazokat hirdeti, és olyan szigorral és elkötelezettséggel, amiket 24 éven keresztül (amióta a SAS csaptunk együtt van, akik az AQP-t alapító tagok) Jézus Krisztus belénk sulykolt. Az alább idézett részek ilyenek, és mi ettől a következetes Krisztusi vezetéstől lettünk kissé másfajta katolikus keresztények (olyanok, amit most Ferenc pápa szorgalmaz), és most ilyen alázatos, egyszerű és nagyon keményen Isten útján járó, meg nem alkuvó Pápánk van. Ferenc pápa: Az Egyháznak apostoli buzgóságra, nem szalonkeresztényekre van szüksége (kattintson ide a cikk megtekintéséhez) „Egy ember, aki prédikációjával, munkájával, viselkedésével zavart kelt, mert Jézus Krisztust hirdeti. Sokszor Jézus Krisztus hirdetése zavaró...” Mi tudjuk, hogy másoknak zavaró a hitünk megélése, mert semmi más nem számít nekünk, csak amit Isten akar: minket örök pünkösddel begyújtott az Úr! Ha pl. templomot akart, mi azt építettünk, ha pártot akart, megtettük. Ez az erő kell, hogy minden igaz keresztényt áthasson, amit ebben a pünkösdi időben szívből kívánunk. Ferenc pápa: (uo.) „Vannak szalon keresztények is, akik műveltek, minden rendben van velük, csak nem vonzanak embereket az Egyházhoz az igehirdetéssel ....” Gondolom, minket nem venne Ferenc Pápa szalon kereszténynek. Az igaz, sokan szeretnének minket is annak tudni, de ezt Isten nem hagyja. Ferenc pápa: hagyjuk, hogy az Úr találkozzon velünk (kattintson ide a cikk megtekintéséhez) „Nem az a baj, hogy bűnösök vagyunk, hanem az, hogy nem hagyjuk, hogy Krisztus szeretete átalakítson bennünket” Az AQP megengedte az átalakítást, sőt az életét adta hozzá. Mi kérjük Önöket, kedves hazánkfiai, értsenek meg minket, és engedjék a gondolataikat a nagy sehova sem vezető szabadosságból az igazi krisztusi útra visszavezetni. Igaz, hatásaként nem lenne nagy luxus, de nyomor sem. Úgy sem lehet semmit sem elvinni a túlvilágra. Nem kell félni, Isten lassan, óvatosan veszi el a cifra cafrangokat, a semmit, az olcsó, lefelé taszító szórakozásokat stb., amibe az emberek kapaszkodnak, és szeretettel alakítja át olyanná az embert, aki úgy élhet, amilyennek az Úr teremtette / akarja. Tömegpárt A fentiek alapján gondolom, nem kell azon csodálkozni, hogy magunk sem hinnénk, hogy valaha is tömegpárt leszünk, mert ez túl sok tisztességet, intelligenciát, kemény lemondást von maga után, ezért ijesztőnek tűnik, pedig az országtól nem ezt kérjük, csak értsék meg, mit, hogyan szeretnénk az érdekükben megtenni. Tudjuk, sok tagra sem számíthatunk. (Az is lehet, hogy ez a mi kishitűségünk, mindent nem tudhatunk és Isten akarata kifürkészhetetlen, de mi mindent megteszünk). Lehet, hogy a mi feladtunk az ötletek adása, ami már most is működik, mert látjuk a programunk pontjait visszaköszönni innen is - onnan is. Lehet, hogy csak egy jó ellenzék lehetünk, akik békét, tisztaságot, egymás tiszteletét, és a nép szeretetét vihetjük be a Parlamentbe, ha Önök is segítik a szavazatukkal a céljainkat. Az látható, hogy a KDNP sem, vagy csak alig jutott volna be a Parlamentbe, ha nem lép koalícióra. A nagyon liberális, szabados szemléletű, ’kommunizmus’ hatásától még nem szabadult, elvárások nélküli országban még sok idő kell, mire a keresztény értékek újra vonzóak lehetnek. Viszont ezek azok, amik az emberséges élet lehetőségét megteremtik, pl. a félelem nélküli életet, az ételhez, lakáshoz, munkához, fizetéshez való általános lehetőséget, és azt, hogy ne szakadjon szét az ország: éhezőkre és a ’felső százezerre’, akik pedig azt se tudják, mit tegyenek a pénzükkel, de nekik még mindig nem elég! Minden ember egyenlő, és mindannyian egy magasabb lelki cél miatt vagyunk a földön. Az AQP öntudatot, hitet - Istenben és önmagukban - akar adni a magyar lakosságnak, hogy sokat érnek, meg tudják tenni, Isten velük van. Mi segítünk abban, hogy olyan törvények legyenek, amik jogilag is garantálják az emberséges, egészséges élet lehetőségét. (A programunkban minden benne van.) Vélhető, hogy a tömegeknek eleinte nem fog kitűnni a különbség, vagy nem lesz vonzó, mert igaz lesz, és nem ködösít. Minden lehet. Tudjuk, aki jogok mellé kötelességeket is kér, az nem vonzó a tömegnek. Pedig az, hogy valamelyik párt ne hazudjon, és amit ígér, meg is tudja csinálni, ahhoz ez a kettő együtt járna. Ha a mi programunk megvalósulhatna, akkor annyi anyagi lehetősége lehetne mindenkinek, mint az AQP tagjai átlagának: egy lakás /kevés hitellel vagy anélkül/, egy normális kocsi, olcsó külföldi nyaralás, kis telek és rezsi fizetési, ruházkodási gondoktól való mentesség. Ez járna minden embernek. Több meg nem is kell, csak gondnak lenne, nem? :) 2013.05.20.