A téma felvetése után jött a Miniszterelnök cáfolata, de mi nem így gondoljuk, ezért az alábbiakat javasoljuk. Mi a sorkatonaság bevezetését támogatjuk, ez látható a 2012-ben közzétett programunkban, és véleményünket azóta sem változtattuk meg. Az AQP megoldása komplex képzés, nőknek és férfiaknak egyaránt jó. Ezzel mi a kulturált emberi viselkedést, a szociális érzék fejlesztését, munkahelyek teremtését, a szakma megszerzésének lehetőségét, és nem utolsó sorban hazánk megvédését akarjuk elérni. Kérjük, olvassa el figyelemmel a programunk – erre vonatkozó – kiemelt részét. A programunkban (52. oldal) ez áll: Újfajta sorkatonai szolgálati módszerek kidolgozása, inkább belpolitikai kérdés, mint a külföld felé való viszony kifejezése. Célja, hogy mindenki 8 általános végzett és/vagy szakmával rendelkező, hazáját védeni akaró, és kiképzett ember legyen! A katonaságot fel kell készíteni, és egy részét úgy kell átszervezni, hogy az alább leírtak szerint elláthassa a sorkatonai szolgálatot úgy, hogy beleférjen ez az újfajta tevékenység, ami sok hasznot hajt (pl.: munkahelyteremtés).

  • Ha valakinek 18 évesen – akár férfi, akár nő (!) – nincs középfokú iskolai kötelezettsége, szakmát sem tanul, akkor ránézve ismét legyen másfél éves, kötelező sorkatonai szolgálat, nemenként és szakmánként külön alakulatban. Ha gyereke van (a nőknél felülvizsgálandó, férfiaknál nem!) akkor is, legfeljebb addig a gyereke plusz ellátást kaphat. Viszont, ha csak addig vesz részt valamiféle szakmai/ gimnáziumi stb. oktatásban – és utána nem, vagy nem tudja felmutatni a szakmai végzettségét – míg ezzel a sorkatonai szolgálatot elkerüli, akkor rögtön kötelezően besorozható, és többé már még egyszer nem menthető fel.
  • El kell érni, hogy az a sok céltalan fiatal kapjon valami katonás nevelést és szakmát is, valamint megismertessék velük, mi a munka. Kapjanak betanított vagy szakmunkás képzettséget, és tanulják meg a haza iránti elkötelezettséget is. Ismételjük, fiúknak, lányoknak kötelező legyen.
  • Ha a fiatal – a program indulásánál 25 év a felső korhatár – valóban, igazoltan szervezett oktatásban vett részt, és ott végzett is, akkor külön alakulatnál lesz lehetősége – akkor viszont már nem kötelezően, csak önként, fakultatív módon – egy évig sorkatonai szolgálathoz hasonló, koncentráltabb ismereteket közlő katonai szolgálatban részt vennie. Erre a célra ideálisan megszervezett toborzást kell végezni, hogy közülük – ha tovább tanulnak – esetlegesen tisztekké is válhassanak. Vonzóvá kell tenni, mert ezzel (is) újabb munkalehetőségeket, előremeneteli lehetőséget adunk ezeknek a fiataloknak.
  • Csak az vehet részt valódi katonai (fegyvert is használó) kiképzésen és szakképzésen, akinek befejezett 8 általános végzettsége van. Akinek nincs, az építő alakulatnál teljesíti a kötelező szolgálatát, és közben be kell fejeznie az általános iskolát is, írni-olvasni, számolni mindenképpen tudjon, ha szellemileg erre alkalmas.
  • A 8 általánosnál magasabb végzettséggel nem rendelkezőknek egy-egy gyorsképzésben betanított vagy szakmunkára való ismereteket és végzettséget kell adni, pl.: kőműves vagy segéd, vagy állattartói, földművelési ismertek, asztalos vagy segéd stb. Oda kell besorozni, ahol olyan képzés van, amihez a sorkatonának affinitása is van, ha nincs ilyen, helyette választanak.
  • Az egész katonai képzés kivitelezésénél szem előtt tartandó, hogy ne terhelje túl az állami költségvetést – hogy kiadáscsökkentéssel/mérsékléssel működjön –, meg kell szervezni, hogy lehetőleg önfenntartó legyen (pl. mezőgazdasági termeléssel/ értékesítéssel, szakmunkásképzésnél segédmunka végeztetéssel (ami szakmai gyakorlat része is) stb.) vagy csak minimális ráfizetéssel működjön, de akkor is, ez is munkahelyeket teremt, nem is keveset! Fontos, hogy a fiatalok életükhöz – közben – motivációkat is kapjanak, a munkát is szokják, meg edzésként is szolgáljon; részt vegyenek árvízi, földmozgatási és mezőgazdasági stb. munkákban is.
Bővebben a programunkban megtalálható. Vargáné Pável Márta 2016.01.17.