Pável Márta

Senkit sem akarok riogatni, és összeesküvéselméleteket sem gyártani. Kérem, gondolkozzunk együtt racionálisan, és végére megláthatjuk, hogy ebben az isteni ajánlásban nincs semmi irracionális, csak a szeretetteljes óvása, figyelmezetése a föld emberének, amit most átadunk.

Az, hogy valaki szerint nincs is Isten, és velem valami baj van, hát ezek a vélemények kb. 25 éve nem érdekelnek. (Ha érdekeltek volna, nem lenne mára az életem egy csoda.) Nem szeretném javasolni, hogy játszunk olyat, hogy ki nevet a végén, mert ettől jobban szeretem az embereket. Kérem, vegyen erőt magán, olvassa végig, és majd akkor válaszolhat is nekem, elolvasom, ígérem, de csak akkor, ha elolvasta.(E-mailem: martatsas@gmail.com )

Mi is a helyzet?

Semmi jó. A gazdasági válság általánossá kezd válni, a föld népessége növekszik, szegényedik, lázadás, robbanás előtt áll. A kőolaj a vége felé jár, az energiák újszerű használata/kifejlesztése, alkalmazása a lobbi, az érdekek miatt akadályoztatva vannak.

Közben mindig vannak országok, akik bűnbakokat gyártanak, a munkanélküliségüket katonáskodással és fegyverek gyártásával, majd azok felhasználásával oldják meg. Így országokra – okkal (?)– ok nélkül (!) támadnak, majd háború háborút követ mindaddig, míg egyszer csak ki nem nyírják az emberiséget.

Akkor még ott van a felmelegedés: ami igaz, vagy nem igaz, de hogy megbolondult az időjárás, az biztos. Megfigyelhető,hogy az évszakok furán átalakultak.

Országunkban politikailag, a szuverenitást tekintve sem felhőtlenek a dolgok, mert egyre nagyobb a külső behatás és a belső korrupció, az istentelen viselkedés és a gátlástalan habzsolás is. Országunk lakosságának a fele biztosan rosszul, sőt nagyon rosszul él, és jó, ha van mit ennie vagy van mivel fűtenie. Nem is folytatom, mert csak belekeseredik az ember, ha nincs elég hite Istenben.

Az országunknak segítségül, Isten hozatta létre velünk a most bejegyzés alatt álló AQUILA Pártot. Nem leszünk szokványos párt, ilyen még nem volt, amit nekünk tenni kell, az nagyon eltér az eddigi„pártoskodásoktól”. Ez a cikk is a tevékenységünk egy részét mutatja be.

Az AQUILA Párt azt akarja elérni, hogy az ország népe önellátó lehessen, és ezzel túlélje azt, amit nem fognak túlélni, akik nem hallgatnak ránk.

Mi senkinek sem ígérhetünk halat, de előre megtanítjuk halászni az embereket (ugye, már aki akarja), hogy ne kelljen mástól rabolni vagy éhen halni.

Nem akarunk, és nem is foguk a dologtalanok, a naplopók, a folyamatosan csak követelőzők, de építeni, tanulni, eljövendő nehezebb életre felkészülni nem akarók oldalára állni. Mindenki higgye el (jó, ha lesz felkészülni 10-20 év, de tartok tőle, nincs annyi sem…!) olyan idők jönnek, ahol rendkívül erős lesz az a szelekció, ami kiöli a tehetetlen, lusta,semmihez sem értő, naplopó, csak számítógépet nyomogató, elsatnyult embereket.Mi sem ezekért beszélünk, nem is hallgatnak majd ránk, s ha most jót kacagnak, rendben, mi ettől kevesebbek nem leszünk, de ők olyan nyomorúságot és éhhalált élnek majd meg, amit most elképzelni sem tudnak.

Nekünk előre szólni kell, ahogyan Noé is meghallotta Isten szavát, hogy baj lesz, készüljön. (Gondolom, akkor is voltak hitetlenek, „okosok”, akik körülállták és gúnyolták, de meddig…?) Neki bárkát kellett építeni, nekünk kétkezi munkával vissza kell menni kb. 150 évet, hogy önfenntartóak lehessünk, ha minden összedől, legyen víz, mag, termőföld, ételtartalék, állatok. Így sem biztos a megmaradás, de több az esélye. Így is soktényezős a világ, és elsősorban Isten kegyelmére számíthatunk, de ehhez nekünk is aktívan kell tenni annyit, amennyit bírunk. (Hiába áll ki valaki az udvara közepére, és kiabálja egész nap, mennyire szereti az Istent, ha nem megy el dolgozni, éhen fog halni.)

Igen, a mostani felszólításunkkal, valószínűleg nagyon ellenszenvesek leszünk az utcán lődörgőknek, diszkókban rángatózóknak, számítógépet naphosszat nyomkodóknak, az összes lustának. Jó, legyen így, az ő dolguk, az ő szabad-akaratuk. Ha nem akarnak hallgatni arra, amit Isten üzen, ne tegyék – attól semmi nem változik, akkor sem a Nap forgott a Föld körül, mikor azt hitték –, akkor is működni fog a természetes szelekció.

Mire presszionál minket elmélkedésben/meditációkban az Isten?

Röviden tudatja, de én hosszabban írom le, hogy mindenkinek világossá legyen.

Legrövidebben összefoglalva, a legfontosabb AZ ÖNFENNTARTÁSRA VALÓ berendezkedés.

Gondolkozzunk együtt, ha ezt megfogadja, kedves olvasó, mit veszíthet vele? Semmit, maximum jobban érzi magát a bőrében.

Önfenntartás: Ez az, amit az elmúlt évtizedek alatt a minimálisra sikerült lecsökkenteni az emberiségnek. Vannak területek a földön, ahol még elvileg megmaradnának az emberek (legelhanyagoltabb részeken). Még az 50-es években is egy vidéki gazdálkodó ember hónapokig is meg tudott úgy lenni, ha se kenyeret, se húst, se semmit se vittek be a falujába.(Mivel magam akkoriban vidéken éltem, tehát tudom.) Nem lehetett volna kiéheztetni, ha csak nem volt dologtalan. A városi embernek mije van? Hát egy hűtője, egy meleg 1-2 m2 kamrája, és ahogyan kikapcsolják a villanyt, semmije se marad. Vidéken akkoriban hiába nem lett volna villany sem, de vize, lesütött húsa, kertben állatai, gyümölcse, zöldsége, lisztje,kukoricája stb. akkor is volt.

Gondolkozzunk! Kedves városiak, meddig húzhatják az életet, ha lekapcsolják a villanyt, mondjuk huzamosan nem lesz áram, és nem folyik a csapból a víz sem. Szerintem egy hét, és finis.

Most szólunk, ezt nem kellene megvárni. Biztosítani kell, hogy ebben az esetben legyen hova elmenekülni, ahol túl lehet ezeket a dolgokat élni, tartalék kell, előre elkészített, megfelelő körülmények kellenek.

Mit kellene tenni?

Egyszerű: kettős életet kell élni.

Nyaralók és drága külföldi utak helyett, most pár évig be kellene ruházni pl. termőföldet venni (rengeteg van parlagon), a külföldinek több esze van /ugyan miért???/, már itt is elvásárolja előlünk, mert ő is tudja, hogy ezt kell tenni. Ébresztő, magyarok, míg késő nem lesz! Olyan földeket kell keresni, ahol kézi hajtányú kutak vannak, vagy víz van a közelben. Elő kellene készíteni a talajt, sznobériás gyepek helyett a földet termővé tenni, és állatok tartására az ólakat létrehozni.

Hallom, most sokan mondják, miből, megélni sem tudok. (Rendben, de éhen halni sikerülni fog, ha nem tesznek semmit sem.) Igen, ez lehet, de akinek van pénze telekre, ahhoz oda lehet csapódni, hogy ha ő nem tud földet művelni, csak megvenni, akkor helyette kapáljon, kertet műveljen, és mivel kell a munkája, kialakulhat egy egészséges szimbiózis, ami később nagyon is hasznos lesz. Sokan lehetnek olyanok, akiknek volna befektetni való pénze, de nincs ereje, mert beteg vagy öreg. Így egy életet megtartató testvéri, baráti szövetség is létrejöhet, amiből mindenki csak profitálhatna. Nem beszélve arról, hogy mi emberek mindig és mindenütt egymásra vagyunk utalva, akár tetszik, akár nem. Egyedül – ha kifogy minden, nem lesz étel, olaj, víz, áram – senki sem fog fennmaradni, csak ha a hordák ellen meg tudja védeni magát, ehhez pedig több embernek kell összefognia. Fontos, hogy előre kialakuljanak szeretetben, egymásban megbízó emberek csoportjai, egy helyen, egy célért.

Készülni kell, kedves honfitársaim. Isten újra sürget, szeretettel sürget. Én megosztottam Önökkel. Ez nem vicc, és nem is ment el a józan eszem. Ha végigolvasta, gondolom, meg is győződött róla. Hallom, egy kérdés maradt fenn, és ha ez nem jön be?

Tegyük fel, ez nem jön be, nem lesz semmi gond, élünk úgy, mint eddig (amit nem hinnék, mert már most gondok vannak, nézzük meg a tojás árakat, a tejet, s miből van a sajt stb). Gondolom nem lenne baj, hogy ha van saját termés, egészségesebb étel, nagyobb önállóság, nem kell megvenni a multik által összeklónoztatott, mindenfélével megkezeltetett, megöntöztetett, egyforma ízű kajákat. Nagyobb lenne az egészséges életlehetősége, kevesebb betegség és minimális gyógyszer kellene. Gondolkozzunk; a magyar földet művelő gazda (ostoba módon) 10 000 Ft-ért kivágta az almafáit, most meg vehetjük 2-300-ért az alma kilóját! De sorolhatnám napestig, mit vétettünk az önállóságunk ellen.

Ezeket az állapotokat az önállóságunk javítása, visszaállítása miatt meg kell szüntetni. Még akkor is meg kellene tenni, amit a fentiekben javasoltam, ha semmi vész sem fenyegetne!

Nem győzőm hangsúlyozni, az önállóságunk alapvető követelmény! Nem függhetünk senkitől, csak a magunk erejétől és Istentől. Isten most sürget! Ha pedig bejön ez az állapot, az életben maradásuknak nagyobb lehetősége lesz, és az már nyereség.

Veszthetünk? Aligha. Ja, hogy többet kell dolgozni, ilyen az élet. Ez a földi élet nem nyaralás.

2012. 03. 23.