2013.04.03 A sír annyira üres, hogy Tóta W. Úr nyugodtan belefeküdhetne pihengetni egy kicsit... (Válasz Tóta W. Árpád írására)

Miért is írtam reakcióul az Ön cikkének címére ezt a választ? Az oka, hogy ha valaki ennyi idősen, ilyen módon nem ért semmit sem a mélyebb valóságból, a világból, akkor az halott. És nem Isten halott, ahogyan Nietzsche és követői szerették volna hinni, illetve amit az ateisták fontos kapaszkodónak tartanak. Ne örvendjen, ne higgye, hogy a vallásosság csak a boldogtalan, iskolázatlan emberek sajátossága, ez marxista felfogás. Én Önnek garantálom, hogy az AQP tagjainak átlaga is iskolázottabb, /vélem/ okosabb és sokkal boldogabb Önnél, vagy az összes hitetlennél. Ne örvendjen túl korán, hogy kevesebb ember vallja magát hívőnek, lesz ez másként is, ez csak a pillanatnyi helyzet, mert Isten él - ezért üres a sír! (Nem tudom, érti-e...?!) Biztosíthatom, Magyarország KERESZTÉNY, és az is marad, és mi, az AQUILA Párt tevékenységével, hitelességével sok-sok embert vissza fogunk terelni a hívők körébe, mert ahogyan mi éljük meg Istent, amit az Ő nevében cselekszünk, az vonzó lesz. Sajnálatos, hogy Ön nagyon sok mindenben téved, de ez hagyján, mert össze is keveri a dolgokat és hogy ez az ideológiai, világi káosz kitisztuljon, az egy hosszabb folyamat lenne, mert nemcsak egyszerűen téved. Mit is kever össze: Istent a kereszténységgel, a vallásokkal, az Orbánnal, a KDNP-vel, a Semjénnel, az MSZP-vel, a saját rendezetlen érzéseivel, gyűlöletével, és azzal, ahogyan a jelen hatalom ellen is fröcsög stb. Nézze, Uram! Mi nem mocskolunk senkit, főleg Istent és benne igazán hívőket nem, akik semmiről sem tehetnek, de azokat sem bántjuk – csak mi nem foglalkozunk érdemben velük, ez Isten ügye –, akik farizeusi lelkületűek, és csak eszközül használják a vallást. Ugye ez egyben a kereszténység...! Mi, az AQP, ha mindennel elégedettek lettünk volna, és Isten is elégedett lett volna a vallási vezetőkkel, a pártok képviselőivel, akkor nem alapítottunk volna pártot. A mi pártunkat – és most kérem, fogózkodjon meg – Isten alapította. Bizony, bizony, az Isten ennyire él, és törődik a már felé nem hajló, Őt meg nem valló magyarokkal. Az élő Isten az – aki Ön szerint nem játszik szerepet az országunk életében –, aki megalapíttatta velünk a béke, a korrektség, igazat mondás pártját. Nincs más irányítónk, vezetőnk, ideológiát adónk, csakis az ÉLŐ ISTEN! Nos, abban egyetértünk (a www.aquilapart.hu honlapunkon el is olvasható a programban), mi sem pártoljuk azt, hogy politikai érdekből valaki maga elé tegye pajzsnak a vallásosságot, és eszközül használja az Istent. (Ne örüljön, mi nem ezt tesszük, aki körülöttünk él, vagy köztünk van, az tudja!) Mi tudjuk, hogy aki bármely vallásosságot is a maga nevében – a saját Önös vagy pártos –, érdekeiben használja fel, az ezzel sokkal többet árt az Isten ügyének, mint bármi mással. Az ájtatos szemforgatás mindig is undorító volt, és mi is elutasítjuk. De olyan cselekedeteket, amelyek az isteni normákat tükrözik nem szabad, és nem is lehet kidobni. Annak, hogy a népszámlásánál fogyott a hívők száma, nagyon sok oka van; fő ok lehet a rosszul, vonzó példák nélkül működtetett hitélet. Ok lehet a média leépítő hatása; az emberi kiüresítés/kiüresedés, elsilányítás (diszkó, kábítószer, divat, szexéhség központba való helyezése, az agymosás) stb. További ok lehet: a rossz Istenkép megélése, az Istent hirdetők megbotránkoztató, hitetlen viselkedése – és itt nemcsak a katolikusokra gondolunk –, s talán, hogy az ember ma már tévesen azt hiszi, neki mindent szabad. Viszont nekünk Istenen kívül van egy új, nagy reményünk is, Ferenc Pápa, aki – ahogy eddig kiderült – ugyanazt akarja, amit a mi Pártunk. Szegények, nyomorultak megmentését az embertelen életből, mert minden ember egyformán isteni érték, a korrupció, a kizsákmányolás megszüntetését, és hogy mindenkinek lehetősége legyen az igazi emberi élethez. Nos, mi ezt akarjuk, részletes programunkban látható is. Ennek nincs köze Orbánhoz, Semjénhez, sőt a Katolikus Egyházhoz sem, csakis Istenhez. Nos, ez jó alkalom, most írjon egy fröcsögő cikket rólunk, én meg majd Istennek adom imáimban, és nézzük meg a végét. Viszont szívesen látom a hittan óráimon, hogy legközelebb tudja, mi mivel van összeköttetésben/összefüggésben stb.

  Szeretettel: Pável Márta AQP Elnök