Vargáné Pável Márta 2015.11.14.

Őszinte szomorúsággal és mély megrendüléssel vettük a francia merényletek hírét. Tenni kell, ez nem mehet így tovább. Össze kell fogni, ki kell űzni minden gyilkolni vágyót. A világ senki által sem hagyhatja magát zsarolni.
Vízfakasztás, esőcsinálás ma még nem megy… Nem ez az első írásom, aggodalmam a Föld, az emberiség jövője miatt, és nem holmi „zöld” indíttatásból teszem, hanem a józan gondolkodás miatt. Senki nem kételkedhet abban, ami az elmúlt húsz évben is érezhető, melegszik az idő. (Kb. 20 éve annak, hogy csak akkor lehetett kiültetni pl. a paradicsompalántákat, hogy biztosan el ne fagyjanak, amikor „Szervácék” elmúltak, már évek óta akár 1 hónappal előtte is kiültethetem, és semmi baja nem lesz. Látható, ilyen nagyon rövid idő alatt is mennyit változott a hőmérséklet alakulása.) Mitől van ez a nagy, észlelhető változás, mi okozza, ez a kérdés. Lehet az emberi tevékenység következménye, a földtani ciklikus változások eredménye, általunk ismeretlen jelenség az, ami okozza, de az is lehet, hogy minden egyszerre is igaz lehet. Az emberiség áldásosnak nem mondható tevékenysége több irányba is károsnak mutatkozik, pl. a földi lét korlátlan energia-kihasználása, pocsékolása, vagy a bizonyos földrészeken élő lakosság túlszaporodása stb. Nagyon sok baj van, sok egyéb bajt is okoztunk. Emberiség a maga primitívségében megtalálta a földet felégető gyufát, s azóta is gyújtogatja. Az még elviselhető lenne, ha pár fokkal emelkedik a földi hőmérséklet, de a következményei a szárazság, a nagy területeken való elsivatagosodás, vagy az özönvízszerű kiszámíthatatlan esőzések már kevésbé azok. Mivel a vízfakasztás, az esőcsinálás ma még nem megy, az emberek menekülni kezednek, az életükért futnak. Ezt meg lehet érteni, mert a Föld mindenki lakóhelye, akár tetszik nekünk, akár nem. Igaza van Orbán miniszterelnök úrnak, hogy igazából Európa ()s hozzáteszem: meg a világ) sem tesz semmit. Mintha nem lennének a józan eszüknél, nem fogják fel a problémát. Ebben élen jár Merkel kancellár asszony. Sokszor elgondolkozom, nem lehet ennyire vak a bajokra, akkor viszont mi a baja; lefizetik, de kik, vagy mi van itt? Tragikomikus hallani, hogy most is pártérdekek határozzák meg az országunkban is, meg a világban is, hogy mit támogatnak. Pl. hallani lehet MSZP-s, DK-s stb. – szerintem – eszetlen nyilatkozatokat, amelyeknek az a lényege, hogy semmiféle koncepciójuk nincs, szó szerint NINCS, azt pedig, amit mi és hála Istennek a FIDESZ is felismert, hogy nagy baj van, és a maga módján tesz is ellene, tüzet olt, azt agyatlanul támadják. Helyette ilyenekkel jönnek elő például, hogy emeljék meg a fizetéseket. (Ez éppen olyan, mint amikor ég a ház, és azon ötletezem, hogy milyen függönyt vegyek.) A migráció veszélyeit még mindig fel nem ismerő pártok – mindenféle hülyeségeket beszélve – azt gondolják, mindenben ellent kell mondaniuk, gátolniuk kell, mert – vélik – ha nem így tesznek, akkor a kormánypártot támogatják. Istenem, de siralmas, még most is, mikor ég felettünk a világ, hogy ezzel foglalkoznak, nem a nép, a haza léte a cél, hanem a maguk uralma, pénze. Ez árulás, bárki is teszi! Megérett az egész a pusztulásra. Sajnos az, hogy most a hazánkat szép lassan körbekerítjük, csak időleges megoldás. Senki nem gondolhatja komolyan – most, mikor az európai országokban már fürtökben lógnak a vegyes országokból jött, többségében írástudatlan, vagy minimális végzettséggel, integrálódni nem is akaró migránsok –, hogy majd illedelmesen megállnak a kerítésnél (?). Kikerülik a kerítést? Nem hinném, helyette agresszíven, túlzott fizikai erővel ránk döntik. Ez nem kérdés, hogy így lesz, idő kérdése, hogy mikor következik be. Így ez sem megoldás, csak időhúzás. Magyarországon a népesség mintha elfáradt volna, nem szaporodunk. Egy népességi vákuum fog kialakulni, ami egész Európára is jellemző. Mutatja ezt az is, amivel az egész elkezdődött, azzal, hogy kihalnak a falvak, majd kihal az ország, de Európa is. Miért gondolnánk azt, hogy ha másutt nincs termőföld, nincs folyóvíz, esővíz, és már nem lehet élni, nem fognak arrafelé áramlani, ahol ezek megvannak. Ez nem lenne logikus, ha ebbe ringatná magát bárki is. Megoldás nem nagyon van; sajnos, ha józanul gondolkodom, akkor be kell látnom, óriási elvegyülés lesz. Az érthetőség kedvéért egy hasonlat: (a fokmérője: a kultúra, iskolázottság, egyenlőség elve, szabadság meghagyása vallási, nemi és jogi kérdések terén is stb.) Ha a migránsok 20 fokosak, az európaiak 80 fokosak, akkor ez összekeverve nem 50 fok lesz, hanem jóval kevesebb, kb. 30, mert a tömeg nagysága is számít. Ez azt jelenti, hogy minden kulturális, vallási, szociális, női egyenjogúsági, emberjogi, gyermekjogi szabály sérül, elveszik, de legalábbis 80-ról kb. 30-ra zuhan vissza. Ezt az jelenti, hogy aki eddig a 80 fokban élt, annak elviselhetetlenné lesz az élet minősége a primitív zuhanás miatt. Ez nem idea, ez valóság lesz, csak gondolkozni kellene, kedves Honfitársaim. Most nem a belharcok és szemfogatások ideje van itt, hanem az összefogásé, az életünkért kell tenni. Figyelem, itt most már nem az a lényeg, hogy van-e luxus házam, milliós zakóm, vagy a házam alá hogyan tuszmékolom be a kacsalábakat, messze nem. Itt, még ha nem is ismerik fel időben, a létünk a halálos tét. Mi a megoldás? Jó megoldást nem tudok. Megközelítő az lehetne, hogy a hazánkat a környező országok magyarjaiból vagy hozzánk hasonló kultúrával rendelkezőkből (faji hovatartozás nélkül) kellene feltölteni, számukra az országot vonzóvá tenni. Akkor azonban a környező országok sérülnek, mert ők is hasonló bajban vannak. Ezt ma itthon sem ismerték fel, mert a politikusok mohósága felett még nem szólalt meg a vészharang. A mai magyar politika is többségében a maga zsebére dolgozva hagyja, hogy még a mi magyarjaink is elmenjenek. Ebben a migrációban egy jó van, hogy talán nem lesz annyira kelendő a túltelítettség miatt a magyar munkaerő, és akkor akár itthon is maradnak. Az elvándorlást vissza kellene fordítani, és akiknek igazolványt adtunk, be kellene csalogatni. Meg kellene erősíteni a honvédséget, a rendőrséget, a határőrséget, mind létszámban, mind felszerelésben. De ez sem lenne elég. Messze nem, csak időlegesen, mint a kerítések felhúzása. Jobb lenne, ha a hazánkban lévő cigány embereket fokozottan integrálnánk. Minden rájuk szánt pénzüket, őket támogató programok elcsalóit, több száz ilyet lehetne bemutatni, teljes vagyonelkobzással börtönbe kell vetni. A támogatásoknak valamilyen ellenszolgáltatást kell tartalmaznia (különben ne lehessen adni-kapni), pl. aki segélyt kap, az szakmát szerez, vagy ehhez hasonló megoldás szükséges. A családi pótlékot elverőknek retorzió járjon, mert nem a kocsmába való. Programunkban erre részletes megoldás található. Megbízható emberekkel kellene a felzárkóztatásukat, integrálásukat elkezdeni. Itt milliós létszámról van szó, sürgős lenne belekezdeni, véghezvinni, mert ez minimum 10 év, mire beérne. Biztatni kellene őket; álljanak talpra, szükség van rájuk, nekik is a hazájuk az, ami a miénk is, és a létük védelmére is aktivizálni kellene őket. Tudom, ez lelkileg, pedagógiailag működik. (Szívesen segítünk, lelkileg élni tanítunk, akarni és kitartani segítünk!) Ez sem teljesen megoldás, de valami. Ez az, amit most rögtön meg kellene tenni. Végezetül, ha globálisan szemlélem a dolgokat, ha a történelem évezredeiben nézem, és nem a mi kis jóléti, beszűkült önzésünkben, akkor ez egy olyan folyamat, ami időről időre lejátszódott, csak most mi éljük át. Soha semmi sem stabil, semmi sem biztos a Földön. Országhatárok módosulnak, népek, kultúrák tűnnek el a történelem útvesztőiben és viharaiban. Lesznek újak, virulensebbek, majd idővel ők is eltűnnek. Kérdés, mit bír el az emberi társadalom, mi az a felső határ, mikor még nem zuhan alá? Ezt pontosan nem tudjuk, de már sejtjük, és csak reménykedünk, nem mi leszünk az átfordulás szemlélői. Reménytelen, egyenesen öngyilkos dolog az integrálódni nem akaró beömlő tömegben gondolkodni, nem megoldás, csak pusztulás lesz ránk nézve. Főleg, ha vallási okok is belejátszanak jövetelükbe. Mit tudunk tenni? Ezt a kérdést ebben a cikkemben sokadszor teszem fel, és a válaszom lehetne, hogy a válaszaim felét fentebb már ismertettem. Többségükben azonban nem fogják megtenni az emberek, mert ahhoz lelkileg nem eléggé cizelláltak. Így marad a hegytetőkről való mélybe zuhanás. Hogy valami reménykeltőt is írjak; hiszem, vannak csodák, néha, remélhetőleg, születnek kimagasló elmék, akik valamit tudnak tenni. Kérdés, megérdemeljük-e, benne van-e a sorsunkban a menekülés, vagy negatív tetteink miatt jogos-e a „del” gomb megnyomása, hogy újabbnak, jobbnak adjunk helyet, és az is egy darabig, időlegesen megteremtse a maga világát.